Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 189/2016

Vážená paní, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 1. 12. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace, která je evidována pod sp. zn. Zin 189/2016. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 188/2016

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 28. 11. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace, která je evidována pod sp. zn. Zin 188/2016. Prostřednictvím této žádosti se domáháte zaslání seznamu posledních 10 vydaných rozhodnutí o odkladu právní moci či vykonatelnosti napadeného rozhodnutí odvolacího soudu, vydaných 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 186/2016

R O Z H O D N U T Í Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“), rozhodl o žádosti pana M. H., (dále jen „žadatel“), ze dne 25. 11. 2016, sp. zn. Zin 186/2016, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 184/2016

Vážení, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 24. 11. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace, evidovanou pod sp. zn. Zin 184/2016, v níž žádáte zaslání skenu judikátu Nejvyššího soudu České socialistické republiky, uveřejněného pod č. R64/1973 ve sbírce soudních rozhodnutí (sp. zn. 5 Cz 37/1972). 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 183/2016

R O Z H O D N U T Í Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“), rozhodl o žádosti Konopí je lék, z.s., (dále také jako „žadatel“) ze dne 22. 11. 2016, sp. zn. Zin 183/2016, o poskytnutí informací ve smyslu Informačního zákona, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 182/2016

Vážený pane inženýre, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 21. 11. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace, evidovanou pod sp. zn. Zin 182/2016, v níž žádáte sdělení data jmenování pana JUDr. Bohumila Dvořáka soudcem Nejvyššího soudu. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 180/2016

Vážení, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 16. 11. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informací, evidovanou pod sp. zn. Zin 180/2016, v níž žádáte o zaslání anonymizované kopie rozhodnutí Nejvyššího soudu České socialistické republiky, sp. zn. Cpjn 42/87 ze dne 18. 12. 1987 (evidovaného také jako judikát R 12/1988). 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 179/2016

Vážený pane magistře, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 15. 11. 2016 Vaší žádost o poskytnutí informací, evidovanou pod sp. zn. Zin 179/2016, ve které žádáte o sdělení následujících informací: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 178/2016

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 7. 11. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace, která je evidována pod sp. zn. Zin 176/2016. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 176/2016

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 7. 11. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace, která je evidována pod sp. zn. Zin 176/2016.