Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 55/2016

ROZHODNUTÍ Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „povinný subjekt“ a „Informačního zákona“) rozhodl o žádosti J. G. N. (dále jen „žadatele“), doručené dne 27. 4. 2016 a evidované pod sp. zn. Zin 55/2016, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 54/2016

Vážená paní magistro, Nejvyšší soud obdržel 26. 4. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informací podle Informačního zákona, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 54/2016. V této žádosti se konkrétně domáháte poskytnutí statistik o počtu vyřízených věcí v agendách Tdo, Odo, Odon, Cdon a Cdo u Nejvyššího soudu v letech počínaje obdobím, kdy jsou všechna rozhodnutí v těchto agendách zveřejněna na webu Nejvyššího soudu a konče rokem 2009. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 53/2016

ROZHODNUTÍ Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“) rozhodl o žádosti pana T. S., (dále jen „žadatele“), ze dne 26. 4. 2016, sp. zn. Zin 53/2016, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 52/2016

Nejvyšší soud obdržel dne 21. 4. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace ve smyslu Informačního zákona, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 52/2016. Tato žádost obsahuje 5 bodů, ke kterým povinný subjekt uvádí: Požadovaná informace: Rozhodnutí, které se týkala architektonického díla dle ustanovení § 2 odst. 1, § 13 odst. 2, § 17 § 30 odst. 3, § 33 a § 38d zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 50/2016

Nejvyšší soud obdržel 19. 4. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informací podle Informačního zákona, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 50/2016. Váš požadavek konkrétně zněl: Podle usnesení VS Olomouc 8 Cmo 278/2015 musí být změna stanov SVJ vzniklých před účinností NOZ provedena formou veřejné listiny. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 49/2016

Nejvyšší soud obdržel dne 19. 4. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 49/2016, v níž žádáte o zaslání kopie anonymizovaného rozhodnutí sp. zn. 25 Cdo 3925/2013, případně zaslání elektronického odkazu, pod kterým je anonymizovaná verze předmětného rozhodnutí zveřejněna. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 48/2016

Nejvyšší soud obdržel dne 18. 4. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 48/2016. Žádáte v ní poskytnutí kopie rozhodnutí ve věci sp. zn. 33 Cdo 765/2000 ve strojově čitelném formátu, přičemž uvádíte, že nebude problém zaslat anonymizovanou verzi. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 46/2016

Nejvyšší soud obdržel dne 13. 4. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 46/2016. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 45/2016

Nejvyšší soud obdržel 11. 4. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 45/2016. Konkrétně jste požadoval zaslat níže specifikovaná rozhodnutí Nejvyššího soudu: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 44/2016

R O Z H O D N U T Í Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“) rozhodl o žádosti paní Z. L., (dále jen „žadatelky“) z 8. 4. 2016 o poskytnutí úplného znění rozsudku Nejvyššího soudu z 16. 3. 2016 sp. zn. 22 Cdo 4461/2015, takto: