Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 100/2016

R O Z H O D N U T Í Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“) rozhodl o žádosti pana P. P. (dále jen „žadatel“), ze dne 14. 7. 2016, o poskytnutí rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 20. 5. 2015, sp. zn. 11 Tdo 1640/2014, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 87/2016

Vážená paní magistro, Nejvyšší soud Vám tímto poskytuje informace, o které jste žádala jako předsedkyně společnosti D., z.s. v rámci žádosti o poskytnutí informací sp. zn. Zin 87/2017 ze dne 22. 6. 2016.  

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 79/2016

Vážený pane magistře, dne 3. 6. 2016 byla Nejvyššímu soudu prostřednictvím elektronické podatelny doručena Vaše žádost o poskytnutí informací, v níž jste specifikoval čtyři dotazy. K jednotlivým bodům žádosti uvádíme následující vyjádření: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 95/2016

R O Z H O D N U T Í Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“), rozhodl o žádosti paní D. Ch., (dále také jako „žadatelka“), ze dne 2. 7. 2016, sp. zn. Zin 95/2016, takto:  

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 94/2016

R O Z H O D N U T Í Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“), rozhodl o žádosti paní V. D., (dále také jako „žadatelka“), ze dne 4. 7. 2016, sp. zn. Zin 94/2016, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 92/2016

Vážený pane, dne 1. 7. 2016 obdržel Nejvyšší soud Vaši žádost o poskytnutí informací, se kterou jste původně oslovil Okresní soud v Liberci a Nejvyššímu soudu ji zaslal jen na vědomí. Nejvyšší soud přesto toto Vaše podání vyhodnotil tak, že podle § 2 odst. 1 Informačního zákona se cítí být v té části žádosti, která směřuje k činnosti Nejvyššího soudu, rovněž povinným subjektem s povinností tuto předmětnou část Vaši žádosti v řádné lhůtě vyřídit a poskytnout Vám odpověď. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 89/2016

R O Z H O D N U T Í Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“) rozhodl o žádosti pana P. P., (dále jen „žadatel“), ze dne 28. 6. 2016, o poskytnutí rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 26. 1. 2010, sp. zn. 21 Cdo 1316/2008 a rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 22. 10. 2008, sp. zn. 21 Cdo 1222/2008, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 86/2016

R O Z H O D N U T Í Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“), rozhodl o žádosti Ing. M. D., (dále jen „žadatel“), ze dne 21. 6. 2016, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 85/2016

Vážená paní magistro, Nejvyšší soud obdržel dne 14. 6. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informací podle Informačního zákona, kterou eviduje pod sp. zn. 85/2016 a v níž žádáte poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 1. 6. 2016, které je u Nejvyššího soudu vedeno pod sp. zn. 28 Cdo 5217/2015. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 84/2016

R O Z H O D N U T Í Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“), rozhodl o žádosti pana R. M., (dále jen „žadatel“), ze dne 10. 6. 2016, ve které se domáhá zaslání (kopií) rozsudků a usnesení, v nichž jako oprávněný nebo žalobce figuroval od 1. května 2010 JUDr. J. B., takto: