Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 143/2016

Vážená paní, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 13. 9. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace, která je evidována pod sp. zn. Zin 143/2016, v níž se domáháte poskytnutí anonymizované verze rozhodnutí ve věci sp. zn. 32 Cdo 4838/2015.  

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 142/2016

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 13. 9. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace, která je evidována pod sp. zn. Zin 142/2016 a v níž se domáháte anonymizované verze rozhodnutí ve věci sp. zn. 32 Cdo 4838/2015. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 141/2016

Vážená paní magistro, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 12. 9. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace, která je evidována pod sp. zn. Zin 141/2016 a v níž se domáháte anonymizované verze rozhodnutí ve věci sp. zn. 32 Cdo 4838/2015.  

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 140/2016

Vážená paní bakalářko, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 9. 9. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace, která je evidována pod sp. zn. Zin 140/2016 a v níž se domáháte anonymizované verze rozhodnutí ve věci sp. zn. 32 Cdo 4838/2015. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 137/2016

Vážený pane inženýre, Nejvyšší soud obdržel dne 1. 9. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informací podle Informačního zákona, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 137/2016. Konkrétně žádáte poskytnutí těchto informací: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 135/2016

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 26. 8. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 135/2016. Prostřednictvím uvedené žádosti se domáháte následujících informací: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 133/2016

Vážený pane doktore, Nejvyšší soud obdržel dne 24. 8. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“), prostřednictvím které se domáháte anonymizovaného rozhodnutí ve věci sp. zn. 28 Cdo 399/2016. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 118/2016

Vážený pane inženýre, Nejvyšší soud obdržel dne 8. 8. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 118/2016, kde uvádíte: „ … Obracím se na Vás v souvislosti s upřesněním odpovědi NS ČR, spis. zn. Zin 83/2015 ze dne 13. 11. 2015 na můj dotaz ze dne 5. 11. 2015; protože v zákoně č. 128/2000 Sb. v platném znění pojem plné uvolnění není nikde uveden. Jestli odpovědi NS ČR dobře rozumím, umožnil NS ČR svému zaměstnanci JUDr. XY v období od 1. 6. 2011 – 30. 6. 2015 výkon veřejné funkce zkrácením úvazku na 4 hodiny denně (20 hodin týdně). 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 136/2016

R O Z H O D N U T Í Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“) rozhodl o žádosti Ing. J. Š., (dále také „žadatel“), ze dne 31. 8. 2016, o poskytnutí rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 12. 7. 2016, sp. zn. 32 Cdo 4838/2015, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 134/2016

Vážený pane inženýre, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 24. 8. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace, která je evidována pod sp. zn. Zin 134/2016 a v níž se domáháte, aby Vám Nejvyšší soud poskytl „kopii rozsudku Nejvyššího soudu v anonymizované podobě, která se týká sporu o výpočet ceny půjčky, takzvané roční procentní sazby nákladů (RPSN), kdy Nejvyšší soud, jako první soud v Česku dle informací z médií, jasně řekl, že když je ve smlouvě RPSN vypočtená špatně, mají firmy klientům vracet drtivou většinu zaplacených úroků…“