Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 35/2016

Nejvyšší soud obdržel dne 7. března 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „informačního zákona“), evidovanou pod sp. zn. Zin 35/2016, v níž 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 34/2016

Nejvyšší soud obdržel 4. 3. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 34/2016. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 33/2016

dne 3. 3. 2016 obdržel Nejvyšší soud Vaši žádost o poskytnutí informace, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 33/1016. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 32/2016

Nejvyšší soud obdržel dne 3. března 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., kterou eviduje pod sp. zn. Zin 32/2016. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 31/2016

Nejvyšší soud obdržel 1. března 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 31/2016. Konkrétně žádáte poskytnout spisové značky všech u zdejšího soudu evidovaných a dosud pravomocně neskončených řízení, která trvají déle než 20 let. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 30/2016

Nejvyšší soud (dále jen „povinný subjekt“) obdržel dne 1. 3. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 30/2016. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 29/2016

Nejvyšší soud obdržel dne 24. 2. 2016 z Vaší emailové adresy celkem dvě žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

Odpověď na žádost advokáta o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 28/2016

R O Z H O D N U T Í Nejvyšší soud (dále jen „povinný subjekt“) rozhodl o žádosti Mgr. R. G., ze dne 23. 2. 2016, doručené povinnému subjektu následujícího dne a vedené pod sp. zn. Zin 28/2016, takto: Podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístup 

Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 27/2016

Nejvyšší soud obdržel dne 19. 2. 2016 žádost o poskytnutí informace, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 27/2016. Konkrétně pisatelka požaduje zaslat rozhodnutí Nejvyššího soudu, kterým byl zrušen rozsudek Krajského soudu v Plzni ve věci obvinění z trestného čin 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 26/2016

Nejvyšší soud obdržel dne 19. února 2016 žádost o poskytnutí anonymizované verze rozhodnutí, týkajícího se věci žalobce Provincie bratří františkánů (IČ 00169757) a žalovaných: společnosti MINILAND.CZ (IČ 16190122) a ČR – Úřadu pro zastupování státu ve