Odpověď na žádost fyzické osoby k zaslání spisových značek rozhodnutí, kde je účastníkem řízení konkrétní právnická osoba, vedenou pod Zin 41/2015

Dobrý den, na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 8. 6. 2015, která je u Nejvyššího soudu vedena pod Zin 41/2015, sděluji: z uvedených účastníků řízení mají u Nejvyššího soudu nevyřízená podání pouze: OSA - nejsou vyříze 

Dotaz FO na řízení Zin 40/2015

Dobrý den, na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 4. 6. 2015, která je u Nejvyššího soudu vedena pod Zin 40/2015, sděluji: rozhodnutí ve věci Ing. L. L. je veřejně přístupné na webových stránkách Nejvyššího soudu pod sp. zn 

Dotaz FO na rozhodnutí v trestním řízení Zin 39/2015

Dobrý den, na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 2. 6. 2015, která je u Nejvyššího soudu vedena pod Zin 39/2015, sděluji: Vámi požadované rozhodnutí je veřejně přístupné na webových stránkách Nejvyššího soudu pod sp. zn. 6 

Dotaz FO na databázi rozhodnutí Zin 38/2015

Dobrý den, na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 2. 6. 2015, která je u Nejvyššího soudu vedena pod Zin 38/2015, sděluji: Nejvyšší soud nevede rozhodnutí podle Vámi uvedeného předmětu věci, ale soudní systém eviduje napaden 

Dotaz FO na zaslání rozhodnutí Zin 37/2015

Dobrý den, na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 20. 5. 2015, která je u Nejvyššího soudu vedena pod Zin 37/2015, sděluji: Nejvyšší soud ve věci 30 Cdo 1475/2015 rozhodl v neveřejném zasedání 5. 5. 2015, ale rozhodnutí dosud 

Dotaz FO trestání cizinců Zin 36/2015

Dobrý den, na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 27. 5. 2015, která je u Nejvyššího soudu vedena pod Zin 36/2015, sděluji: správní záležitosti má v kompetenci Nejvyšší správní soud se sídlem na Moravském náměstí. Statistiky  

Dotaz FO na stav řízení Zin 34/2015

Dobrý den, na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 23. 5. 2015, která je u Nejvyššího soudu vedena pod Zin 34/2015, sděluji: ve Vámi uvedené věci dosud rozhodnuto nebylo. Termín, kdy bude rozhodnuto zatím nelze odhadnout. Nad rám 

Dotaz FO na řízení Zin 33/2015

Dobrý den, na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 22. 5. 2015, která je u Nejvyššího soudu vedena pod Zin 33/2015, sděluji: Vaše řízení je vedeno pod sp. zn. 11 Tdo 181/2015. Ve věci vašeho dovolání bylo rozhodnuto 21. 5. 201 

Dotazy redaktorů Lidových novin Zin 31 a 32/2015

Dobrý den, na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. doručené Nejvyššímu soudu 22. 5. 2015, která je u Nejvyššího soudu vedena pod Zin 31/2015, sděluji: v požadované věci sp. zn. 8 Tz 15/2015 byl veřejně vyhlášen rozsudek 20. 5. 20 

Dotaz FO na ZEP ze zahraničí

Dobrý den, na základě Vaší stížnosti podané k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 12. 5. 2015, která je u Nejvyššího soudu vedena pod Zin 30/2015, sděluji: Nejvyšší soud přijímá elektronická podání i datové zprávy, a to v souladu se všem