Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 105/2015

V žádosti, kterou adresoval Nejvyššímu soudu redaktor celostátního deníku, šlo pisateli o poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí ve věci mediálně známého případu bývalého ředitele státního podniku Čepro. Nejvyšší soud na žádost, evidovanou pod sp. zn. Zin 105/2015, odpověděl následovně: Rozhodnutí Nejvyššího soudu v předmětné věci je součástí spisu sp. zn. 5 Tdo 1449/2014. Anonymizovaná verze rozhodnutí je volně dostupná na webových stránkách Nejvyššího soudu www.nsoud.cz, po doplnění příslušné spisové značky do tabulky „Rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu.“ 

Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 104/2015

V žádosti, kterou eviduje Nejvyšší soud pod sp zn. Zin 104/2015, požadovala pisatelka konkrétní specifikaci, co bude Nejvyšší soud projednávat ve věcech spisových značek 26 Cdo 5507/2015, 26 Cdo 5509/2015 a 26 Cdo 5510/2015, kde figuruje jako účastník řízení. K jednotlivým řízením obdržela žadatelka v řádné lhůtě následující informace: 26 Cdo 5507/2015 – „O vrácení přeplatku z vyúčtování služeb spojených s bydlením“. 

Odpověď na žádost právnické osoby o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 103/2015

V odpovědi na žádost o poskytnutí informace, kterou obdržel Nejvyšší soud od společnosti Stewart Title Limited, o.s. a eviduje ji pod sp. zn. Zin 103/2015, uvedl povinný subjekt následující: 1. Tělovýchovná jednota Bohemians Praha, IČ 15887456, figurovala nebo figuruje v těchto řízeních u Nejvyššího soudu: 23 CDON 644/97: jako odpůrce, vyřízeno bez rozhodnutí dne 01. 07. 1997, neboť navrhovatelka K. P. nepředložila v podaném dovolání proti rozsudku Městského soudu v Praze sp. zn. 19 Co 107/96-93 ze dne 15. 04. 1996 veškeré náležitosti. Nejvyšší soud tak dovolání neprojednával. 

Odpověď na žádost advokátky o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., vedenou pod sp. zn. Zin 102/2015

Advokátka z Ostravy zaslala na Nejvyšší soud žádost o poskytnutí informace, zda povinný subjekt kontroluje docházku soudců a ostatních zaměstnanců elektronickým systémem. Pokud ano, dotazovala se na přítomnost jedné ze soudkyň v konkrétním dni na pracovišti. Nejvyšší soud odpověděl následovně: K otázce číslo 1: Nejvyšší soud nepoužívá k evidenci a kontrole docházky soudců, jejich asistentů a dalších zaměstnanců žádný elektronický čipový systém /např. elektronické turnikety u vchodu do budovy/, jak je to běžné u některých jiných zaměstnavatelů. Je tomu tak mimo jiné proto, že zaměstnanci Nejvyššího soudu pracují nejen v hlavní budově, ale také na detašovaných pracovištích, kde není instalace takového zařízení možná a pracují rovněž z domova. 

Odpověď na žádost advokátní kanceláře o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., vedenou pod sp. zn. Zin 101/2015

V odpovědi na žádost o poskytnutí informace, kterou obdržel Nejvyšší soud dne 18. prosince 2015 z nejmenované advokátní kanceláře a eviduje ji pod sp. zn. Zin 101/2015, povinný subjekt uvedl: Společnost Šafář a syn, spol. s.r.o., IČ 25700774, byla u Nejvyšš 

Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., vedenou pod sp. zn. Zin 100/2015

Nejvyšší soud obdržel dne 14. prosince 2015 žádost o poskytnutí informace, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 100/2015. Konkrétně v ní pisatelka požadovala profesní životopisy všech soudců Nejvyššího soudu, působících u povinného subjektu ke dni podání žádosti 

Odpověď na žádost advokáta o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., vedenou pod sp. zn. Zin 98/2015

K žádosti o poskytnutí informace ze dne 4. prosince 2015, kterou Nejvyšší soud eviduje pod sp. zn. Zin 98/2015, zaslal Nejvyšší soud k jednotlivým otázkám žadatele, advokáta, následující odpovědi: 1) Vaše žádost o zařazení do seznamu advokátů, kteří souhlas 

Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., vedenou pod sp. zn. Zin 97/2015

Jako odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace ze dne 7. prosince 2015, kterou Nejvyšší soud eviduje pod sp. zn. Zin 97/2015, sdělil povinný subjekt následující: Nejvyšší soud nikdy neuzavřel žádnou smlouvu o spolupráci se společnostmi Anopress  

Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., vedenou pod sp. zn. Zin 96/2015

V žádosti o poskytnutí informace, kterou Nejvyšší soud vede pod sp. zn. Zin 96/2015, požadoval advokát XY zaslat rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 23. září 2015 ve věci sp. zn. 26 Cdo 1455/2015. Nejvyšší soud žádosti vyhověl, avšak nejprve si ověřil, zd 

Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., vedenou pod sp. zn. Zin 95/2015

Žádost o poskytnutí informace ze dne 3. prosince 2015, kterou vede Nejvyšší soud pod sp. zn. Zin 95/2015, obsahovala tři otázky směřující ke konkrétnímu řízení: 1) OTÁZKA: Z jakých soudců se bude skládat senát, který bude rozhodovat ve věci 21 Cdo 5311/2015?