Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 sb., vedenou pod sp. zn. Zin 94/2015

V žádosti o poskytnutí informace, kterou Nejvyšší soud vede pod sp. zn. Zin 94/2015, požadovala fyzická osoba zaslat rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 21. října 2015 ve věci sp. zn. 28 Cdo 1872/2015. Nejvyšší soud žádosti vyhověl, avšak nejprve si ověři 

Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., vedenou pod sp. zn. Zin 93/2015

Žádost o poskytnutí informace, kterou Nejvyšší soud eviduje pod sp. zn. Zin 93/2015, obsahovala celkem 6 otázek. V případě pěti otázek zaslal Nejvyšší soud konkrétní odpovědi, v případě jediné otázky (otázky číslo 5) Nejvyšší soud žádost o poskytnutí inf 

Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., vedenou pod sp. zn. Zin 92/2015

Žadatel o poskytnutí informace, v žádosti vedené u Nejvyššího soudu pod sp. zn. Zin 92/2015, požadoval nahlédnutí do evidence docházky bývalého asistenta soudce Nejvyššího soudu, JUDr. XY. Žadatel to zdůvodňoval tím, že jako volený zastupitel chce porovnat d 

Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 91/2015

Dne 30. listopadu 2015 obdržel Nejvyšší soud žádost o poskytnutí informace, která obsahovala dvě otázky týkají se soudního přezkumu rozhodnutí vydaných právě podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Vz 

Odpověď na žádost advokátní kanceláře o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb., vedenou pod sp. zn. Zin 88/2015

V odpovědi na žádost o informace ze dne 19. listopadu 2015, kterou Nejvyšší soud vede pod sp. zn. Zin 88/2015 a která se dotazuje na bezpečnostní opatření, jimž jsou podrobeni členové České advokátní komory při vstupu do budovy Nejvyššího soudu, uvedl povin 

Odpovědi na žádosti o poskytnutí informace, evidované pod sp. zn. Zin 85/2015, Zin 89/2015 a Zin 90/2015

Žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999, které přicházely na Nejvyšší soud v druhé polovině listopadu 2015 a jsou evidovány pod sp. zn. Zin 85/2015, Zin 89/2015 a Zin 90/2015, zasílala jistá advokátní kancelář s dotazem, zda konkrétní telefonní Ũnbsp;

Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 87/2015

V žádosti o poskytnutí informace, kterou obdržel Nejvyšší soud 18. listopadu 2015 a eviduje ji pod sp. zn. Zin 87/2015, žádal pisatel seznamy spisových značek a v některých případech také kopie závěrečných rozhodnutí ve věcech soudních sporů, které vedou rŨnbsp;

Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace, evidovanou pod sp. zn. Zin 86/2015

Dne 16. listopadu 2015 obdržel Nejvyšší soud žádost o poskytnutí informace, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 86/2015. V zaslaném dopise žadatel vyzval soud k odpovědi na otázku „ …proč není v České republice zakázán islám jako spolčení, které odporuje zákonu Ũnbsp;

Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace, vedenou pod sp. zn.: Zin 84/2015

Nejvyšší soud jako odpověď na žádost o informace, zaslanou 12. listopadu 2015 a evidovanou pod sp. zn. Zin 84/2015, zasílal žadateli elektronickou poštou dvě textové přílohy. Předmětem podání byla žádost o zaslání oficiálních připomínek Nejvyššího soudu 

Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace, vedenou pod sp. zn. Zin 83/2015

Nejvyšší soud obdržel 6. listopadu 2015 žádost o informaci, která se týkala pracovního zařazení jednoho z asistentů soudců, rozsahu jeho pracovního úvazku v konkrétním období a také, jak se tento úvazek změnil poté, co byl uvedený asistent uvolněn pro práci