Právní věty rozhodnutí schválené na zasedání trestního kolegia Nejvyššího soudu 22. září 2021

Nejvyšší soud již více než čtyři roky zveřejňuje na svých internetových stránkách právní věty, popř. stanoviska, aktuálně schválené oběma kolegii. V zájmu co nejrychlejšího informování veřejnosti nově tyto právní věty publikuje co nejrychleji právě formou pravidelných tiskových zpráv. Právní věty schválené na zasedání trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 22. září 2021 jsou součástí této tiskové zprávy. 

Nejvyšší soud rozhodl o aktuální otázce nekalosoutěžního obchodního modelu služby tzv. veřejného datového úložiště

Nejvyšší soud se v rozsudku ze dne 31. 8. 2021, sp. zn. 23 Cdo 2793/2020, vyjádřil k aktuální otázce nekalé soutěže při provozování služby informační společnosti spočívající v ukládání informací poskytnutých uživatelem na tzv. veřejném datovém úložišti. Nejvyšší soud rozhodoval v řízení, v němž se právnická osoba oprávněná hájit soutěžní zájmy výrobců zvukových a hudebních zvukově obrazových záznamů domáhala svojí žalobou ochrany před obchodním modelem používaným žalovanými (tzv. „hosting providers“) při provozování této služby. 

Právní věty rozhodnutí, schválené na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu 8. září 2021

Nejvyšší soud pravidelně zveřejňuje spolu s anotacemi na svých internetových stránkách právní věty schválené oběma svými kolegii. V zájmu co nejrychlejšího informování veřejnosti publikuje čerstvě schválené právní věty také formou pravidelných tiskových zpráv. Právní věty rozhodnutí, která budou následně publikována jako zásadní judikáty ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu, což odsouhlasilo jednání občanskoprávního a obchodního kolegia dne 8. září 2021, jsou součástí této tiskové zprávy. 

Vedení Nejvyššího soudu jednalo s poslanci Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Poslanci Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR navštívili ve středu 8. září Nejvyšší soud. Navázali tak na tradici pravidelných informativních schůzek, na kterých obě strany vzájemně diskutují o aktuálních problémech justice, hovoří o tom, na čem právě pracují, objasňují si své priority a také další plány do budoucna. Obvykle k podobným setkáním dochází jednou za rok či dva, kvůli koronavirové situaci byla tentokrát prodleva poněkud delší, tříletá. 

Vzájemnou spolupráci je třeba neustále rozvíjet, a to na všech úrovních, shodli se předsedové Nejvyšších soudů České a Slovenské republiky

Předsedové Nejvyšších soudů České a Slovenské republiky Petr Angyalossy a Ján Šukuta opět pokračují v tradici společných pracovních setkání, kterou v nedávné době načas přerušila pandemie. V úterý 7. září se setkali v sídle Nejvyššího soudu Slovenské republiky v Bratislavě. Mimo jiné se při té příležitosti poprvé oficiálně setkali také místopředsedové obou soudů, za českou stranu Petr Šuk a jeho slovenská kolegyně Andrea Moravčíková. 

Předseda Nejvyššího soudu Petr Angyalossy při srpnové návštěvě nejvyšších soudů Rumunska a Bulharska diskutoval mimo jiné o etickém kodexu soudců, jejich kárné zodpovědnosti anebo o nejvyšší radě soudnictví

Prvním místem, které Petr Angyalossy v doprovodu ředitele kanceláře předsedy Nejvyššího soudu Aleše Pavla při své pracovní cestě ve druhém srpnovém týdnu navštívil, byl Nejvyšší kasační soud Rumunska, kde je 10. srpna přivítala předsedkyně Corina-Alina Corbu. 

Předseda Nejvyššího soudu Petr Angyalossy jednal se soudcem Tribunálu Soudního dvora EU Davidem Petrlíkem

JUDr. David Petrlík, Ph.D., který je soudcem prvoinstančního Tribunálu Soudního dvora EU v Lucemburku od března letošního roku, přijal pozvání předsedy Nejvyššího soudu obdobně jako na sklonku loňského roku jeho kolegyně Dr. iur. Mgr. Petra Škvařilová-Pelzl. Předseda Nejvyššího soudu JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D., se tak osobně setkal již s oběma českými zástupci působícími u Tribunálu. 

Předseda Nejvyššího soudu Petr Angyalossy jednal s nejvyšším státním zástupcem Igorem Střížem o pokračující vzájemné spolupráci

Spolupráce Nejvyššího soudu a Nejvyššího státního zastupitelství bude i nadále pokračovat. Zejména pak v oblasti společných seminářů pro soudce, státní zástupce, policisty nebo pracovníky probační a mediační služby. Shodli se na tom dnes, v úterý 27. července, předseda Nejvyššího soudu JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D., a nově jmenovaný nejvyšší státní zástupce JUDr. Igor Stříž, který přijal pozvání k návštěvě Nejvyššího soudu. 

Místopředseda Nejvyššího soudu JUDr. Petr Šuk předsedá nové expertní komisi, která pokračuje v práci na věcném záměru civilního řádu soudního

Ministerstvo spravedlnosti vytvořením nové expertní skupiny, tvořené zástupci různých soudů, akademiky a lidmi z advokátní praxe, vstoupilo do druhé fáze příprav civilního řádu soudního. Kromě místopředsedy Nejvyššího soudu Petra Šuka, stojícího v čele komise, se jejím členem stal také předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu JUDr. Jiří Zavázal. 

České soudnictví opětovně dosáhlo povzbudivých výsledků v rámci unijního srovnání, v civilních řízeních jsou české prvoinstanční soudy už pátými nejrychlejšími v Evropské unii

Ve čtvrtek 8. července 2021 Evropská komise zveřejnila pravidelnou hodnotící zprávu „EU Justice Scoreboard“, která se zabývá stavem kvality, efektivity a nezávislosti soudních systémů v rámci členských států Evropské unie. Civilní soudy v prvním stupni jsou v České republice již pátými nejrychlejšími při řešení soudních sporů v rámci Evropské unie.