Nejvyšší soud zahájil ve středu 10. března povinné testování soudců a zaměstnanců na přítomnost viru SARS-CoV-2

Nejvyšší soud zahájil ve středu 10. března 2021 za pomoci výjezdního týmu Zdravotního ústavu povinné testování všech svých soudců a zaměstnanců. Reaguje tak na vyhlášená vládní nařízení, především usnesení Vlády ČR ze dne 5. 3. 2021, č. 249. Přímo v budově soudu by mělo být za přísných bezpečnostních opatření během dnešního dne otestováno více než sto zdejších soudců a zaměstnanců, spolu s nimi také příslušníci justiční stráže. Obdobné testování se uskuteční opět příští středu 17. 3. 2021. 

Nejvyšší soud vyřídil v roce 2020 celkem 237 žádostí o poskytnutí informace, v souladu se zákonem nyní vydal výroční zprávu o činnosti v této agendě

Nejvyšší soud v roce 2021 vyřídil celkem 237 žádostí o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., to je o 35 žádostí více, než v roce předešlém. Vyjádřeno procenty, jedná se o nárůst 17 %, většina žádostí přitom obsahuje více požadavků, než jen poskytnutí pouhé jediné informace. Pouze v 7 případech se žadatelé odvolali proti neposkytnutí informace nebo části informace, o jednom odvolání bude nadřízený Úřad pro ochranu osobních údajů ještě rozhodovat, prozatím však vždy potvrdil zákonný postup Nejvyššího soudu. V případě jednoho odvolání Nejvyšší soud sám zrušil své předchozí rozhodnutí o odmítnutí žádosti a informaci poskytl. Podrobnosti uvádí pravidelná výroční zpráva, kterou v souladu s § 18 odst. 1 informačního zákona zveřejňuje Nejvyšší soud ve lhůtě do 1. března každoročně na svých webových stránkách. 

Právní věty rozhodnutí schválené na zasedání trestního kolegia Nejvyššího soudu 24. února 2021

Nejvyšší soud již více než čtyři roky zveřejňuje na svých internetových stránkách právní věty, popř. stanoviska, aktuálně schválené oběma kolegii. V zájmu co nejrychlejšího informování veřejnosti nově tyto právní věty publikuje co nejrychleji právě formou pravidelných tiskových zpráv. Právní věty a stanovisko schválené na zasedání trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 24. února 2021 jsou součástí této tiskové zprávy. 

Prezident Miloš Zeman jmenoval JUDr. Petra Šuka místopředsedou Nejvyššího soudu

Prezident Miloš Zeman ve středu 17. února 2021 jmenoval na Pražském hradě do funkce místopředsedy Nejvyššího soudu JUDr. Petra Šuka, dosavadního předsedu senátu občanskoprávního a obchodního kolegia. Jmenování je výhradní pravomocí prezidenta republiky, který vybírá místopředsedu na desetileté funkční období z řad stávajících soudců Nejvyššího soudu. Jméno Petra Šuka jako vhodného kandidáta přitom Miloši Zemanovi před časem navrhl i sám předseda Nejvyššího soudu JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D. 

Právní věty rozhodnutí, schválené na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu 10. února 2021

Nejvyšší soud pravidelně zveřejňuje spolu s anotacemi na svých internetových stránkách právní věty schválené oběma svými kolegii. V zájmu co nejrychlejšího informování veřejnosti publikuje čerstvě schválené právní věty také formou pravidelných tiskových zpráv. Právní věty rozhodnutí, která budou následně publikována jako zásadní judikáty ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu, což odsouhlasilo jednání občanskoprávního a obchodního kolegia dne 10. února 2021, jsou součástí této tiskové zprávy. 

Reakce na účelově zpracované reportáže České televize k tématu přidělování věcí jednotlivým soudním senátům na soudech v ČR

Nejvyšší soud považuje za nutné ohradit se proti účelovému a zkreslenému zpracování reportáže redaktora České televize Jiřího Hynka pro hlavní zpravodajskou relaci Události (sobota 30. 1. 2021) a následné zpracování další verze reportáže na stejné téma, střižené pro zpravodajský program ČT24. 

Právní věty rozhodnutí schválené na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu 13. ledna 2021

Nejvyšší soud pravidelně zveřejňuje spolu s anotacemi na svých internetových stránkách právní věty schválené oběma svými kolegii. V zájmu co nejrychlejšího informování veřejnosti publikuje čerstvě schválené právní věty také formou pravidelných tiskových zpráv. Právní věty rozhodnutí, která budou následně publikována jako zásadní judikáty ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu, což odsouhlasilo jednání občanskoprávního a obchodního kolegia dne 13. ledna 2021, jsou součástí této tiskové zprávy. 

Nejvyšší soud zaznamenal v roce 2020, pravděpodobně i v důsledku koronavirové krize, snížený nápad nových věcí. Soudcům se podařilo téměř ve všech agendách vyřídit více spisů, než kolik jich v daném roce soud nově zaevidoval.

Celkem 71 soudců Nejvyššího soudu, s přispěním soudců stážistů, vyřídilo napříč všemi agendami v roce 2020 celkem 7 001 věcí (trestní kolegium 1 667, občanskoprávní a obchodní kolegium 5 334), podatelna přitom nově evidovala 6 613 věcí (1 620 věcí trestní kolegium, 4 993 občanskoprávní a obchodní kolegium). Pro srovnání, v roce 2019 byl celkový nápad věcí 7 380 (2 012 trestní kolegium, 5 368 občanskoprávní a obchodní kolegium), soudci jich vyřídili 7 872 (2 022 trestní kolegium, 5 850 občanskoprávní a obchodní kolegium). 

Kárný senát Nejvyššího správního soudu potrestal soudce Okresního soudu v Mělníku za nepřesné a neúplné informace, které uvedl v oznámení o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích, jenž soudci povinně každoročně podávají k Nejvyššímu soudu

Nejvyšší správní soud rozhodoval o kárné žalobě, kterou na soudce Jana Veselého podal jako kárný žalobce předseda Nejvyššího soudu Petr Angyalossy. Kárný senát soudci uložil důtku, i když kárný žalobce původně navrhoval vyšší trest, snížení platu o 30 % na dobu 6 měsíců. Podstatou provinění soudce Okresního soudu v Mělníku byla skutečnost, že ve svých oznámeních, která jsou ze zákona o střetu zájmů povinni od roku 2017 každoročně podávat všichni soudci k Nejvyššímu soudu, neuváděl ve formulářích konkrétní vyplněné údaje, ale pouze odkazy, např. v případě vlastněných nemovitostí to byl odkaz na katastr nemovitostí, v případě prokazovaných příjmů odkazoval soudce Jan Veselý jen na svá odevzdaná daňová přiznání či na číslo jednací dědického řízení. 

Nejvyšší soud vydal letošní čtvrté číslo čtvrtletníku AEQUITAS

Poslední letošní vydání elektronického čtvrtletníku AEQUITAS v úvodu nabízí rozhovor s JUDr. Pavlem Simonem, soudcem civilního kolegia Nejvyššího soudu, který je kandidátem na soudce Evropského soudu pro lidská práva. Soudce trestního kolegia JUDr. Ivo Kouřil popisuje některé další podrobnosti ke vzniku návrhu stanoviska Nejvyššího soudu k trestní odpovědnosti řidiče motorového vozidla ovlivněného jinou návykovou látkou než alkoholem. „Krizové plány nás připravovaly na povodeň, místo ní přišla ale tahle kovidová potvora“, říká v rozhovoru bezpečnostní ředitel soudu Antonín Uhlíř. A dovolíme si také představit nejčastější bezpříspěvkové dárce krve v našich řadách, kterým chceme alespoň takto publikovaným článkem veřejně poděkovat.