EU: České soudy patří dlouhodobě k nejrychlejším ve střední a východní Evropě

Evropská Komise zveřejnila 26. dubna pravidelný srovnávací přehled o soudnictví porovnávající nezávislost, efektivnost a kvalitu soudních systémů v členských státech Evropské unie. Zpráva „EU Justice Scoreboard 2019“ je součástí tzv. evropského semestru, v jehož rámci se provádí hodnocení jednotlivých členských států prostřednictvím dvoustranného dialogu s příslušnými vnitrostátními orgány a zúčastněnými stranami. 

Nejvyšší soud rozhodl v případu sporu dědiců zesnulého JUDr. Zdeňka Altnera, ČSSD a akciové společnosti Cíl o námitce podjatosti jednoho ze soudců

Žalobci, potomci JUDr. Zdeňka Altnera, ve svém podání ze dne 4. dubna 2019 vznesli námitku podjatosti vůči soudci senátu č. 33 Nejvyššího soudu JUDr. Pavlu Horňákovi, který je v uvedené věci soudcem zpravodajem. Jako důvod, který dále podrobněji odargumetovali, uvedli, že JUDr. Pavel Horňák pracoval od roku 1997 do roku 2003 jako odborný konzultant v Kanceláři Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Na základě rozvrhu práce rozhodoval o této námitce jiný senát Nejvyššího soudu, a to senát číslo 20. 

Vyjádření Nejvyššího soudu k návrhu zákona o hromadných žalobách

Vzhledem k neobyčejnému zájmu odborné i laické veřejnosti o vyjádření Nejvyššího soudu k návrhu zákona o hromadných žalobách, rozhodli jsme se publikovat tento aktuální materiál ze zasedání občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 10. dubna 2019 v celé, nezkrácené, podobě. 

Právní věty rozhodnutí schválené na jednání trestního kolegia Nejvyššího soudu 17. dubna 2019

Nejvyšší soud již více než dva roky zveřejňuje na svých internetových stránkách právní věty schválené oběma kolegii. V zájmu co nejrychlejšího informování veřejnosti nově tyto právní věty publikuje také formou pravidelných tiskových zpráv. Právní věty schválené na jednání trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 17. dubna 2019 jsou součástí této tiskové zprávy. 

Nejvyšší soud odmítl dovolání chorvatského občana, který stál v roce 2015 za výbuchem domu v Šenově u Nového Jičína, kde zahynuli dva lidé

Za výbuchem domu v Šenově v roce 2015 byl pojistný podvod. V souvislosti se statickým zajištěním poničené budovy již pojišťovna stihla vyplatit obviněnému G. B., jako jedinému jednateli společnosti vlastnící nemovitost, 650.000,- Kč. Později se však prokázalo, že právě G. B. v součinnosti s B. K. a B. M., kteří při této tragické události zahynuli, výbuch připravovali. Nejvyšší soud nyní odmítl dovolání obviněného G. B. 

Právní věty rozhodnutí schválené na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu 10. dubna 2019

Nejvyšší soud již více než dva roky zveřejňuje na svých internetových stránkách právní věty schválené oběma kolegii. V zájmu co nejrychlejšího informování veřejnosti nově tyto právní věty publikuje také formou pravidelných tiskových zpráv. Právní věty schválené na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 10. dubna 2019 jsou součástí této tiskové zprávy. 

Tradiční Velikonoční jarmark Chráněných dílen Znojmo pro soudce a zaměstnance Nejvyššího soudu

Hned dvakrát ročně, v období, kdy se připravujeme na Velikonoce, a přirozeně také před vánočními svátky, mají soudci a zaměstnanci Nejvyššího soudu možnost nakoupit si přímo v budově soudu tradiční řemeslné výrobky z Chráněných dílen Znojmo. Využívají této příležitosti i dnes, ve čtvrtek 11. dubna. 

Nejvyšší soud se vyjádřil k pravidlům zákona o obchodních korporacích upravujícím rozdělování zisku a svolání valné hromady akciové společnosti

Dvacátý sedmý senát Nejvyššího soudu, kterému předsedal JUDr. Filip Cileček, v usnesení ze dne 27. 3. 2019, sp. zn. 27 Cdo 3885/2017, vyložil, jaké změny – oproti úpravě obsažené v obchodním zákoníku – přinesl zákon o obchodních korporacích v oblasti rozdělování zisku akciové společnosti. 

Rostoucí podíl ukládaných peněžitých trestů je dílčím úspěchem, musíme se zaměřit také na odklony v trestním řízení; nejsme spokojeni především s tím, jak pomalu se prosazuje dohoda o vině a trestu

Nejvyšší soud vítá statistiky, které hovoří o častějším udělování peněžitých trestů v České republice. (Peněžitý trest byl v loňském roce uložen 18,12 % všech odsouzených.) V tomto trendu je však třeba pokračovat. Podle údajů z Okresního soudu v Domažlicích, kde bylo loni uloženo až 44 % peněžitých trestů, mají soudy ještě rezervy. Nejvyšší soud spolu s Nejvyšším státním zastupitelstvím se už také více zaměřují i na snahu o častější využívání tzv. odklonů v trestním řízení. Nejvyšší soud tomu chce napomoci také legislativními návrhy, z nichž některé publikuje v této zprávě. 

Předseda Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., pokřtil právě vydaný XIV. svazek Encyklopedie českých právních dějin, který je věnován Soudnictví

Malá slavnost spojená se křtem dalšího dílu unikátní encyklopedie se uskutečnila v úterý 9. dubna přímo v zasedací místnosti Nejvyššího soudu. Akci spolupořádaly Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a The European Society for History of Law. Projekt Encyklopedie českých právních dějin začali od roku 2013 připravovat členové právněhistorické společnosti The European Society for History of Law. Hlavními autory, resp. redaktory, jsou doc. JUDr. Karel Schelle, CSc. a doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, LL.M., Ph.D. Každý ze svazků čítá 850 – 950 stran, předpokládá se vydání až 22 svazků. Od dob Ottova slovníku naučného nikdo v České republice nerealizoval tak rozsáhlý projekt.