Nejvyšší soud vrací spor mezi potomky advokáta Z. A. a ČSSD soudu prvního stupně k dalšímu řízení

Nejvyšší soud rozhodl dne 30. 5. 2019 v senátu složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Pavla Horňáka a JUDr. Ivany Zlatohlávkové v právní věci žalobce Z. A. proti žalované České straně sociálně demokratické tak, že zrušil část rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 31. 3. 2016 a část rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 24. 11. 2004 a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. 

Nejvyšší soud odmítl dovolání České provincie Řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě, prostřednictvím kterého se na Národním památkovém ústavu mj. domáhala dohody o vydání hradu Bouzov

Nejvyšší soud ve svém usnesení ze dne 6. 5. 2019 odmítl jako nepřípustné dovolání České provincie Řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě, která usilovala o zrušení rozsudku Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci, jímž byl 30. 5. 2017 potvrzen předchozí výrok ve věci samé Okresního soudu v Olomouci. Jak soud prvního stupně, tak soud odvolací, postupně zamítly žalobu, podle níž měl mít žalovaný Národní památkový ústav povinnost uzavřít s žalobkyní Českou provincií Řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě dohodu o vydání blíže určených nemovitostí v k.ú. Bouzov, mezi nimi i hradu Bouzova, a také konkrétních movitých věcí, spjatých s těmito nemovitostmi. 

Nejvyšší soud navštívili senátoři z Ústavně právního výboru Senátu Parlamentu ČR, společně se soudci ještě letos uspořádají konferenci ke stavu českého soudnictví

Vedení Nejvyššího soudu se v úterý 28. května sešlo k jednání se senátory z Ústavně právního výboru Senátu Parlamentu ČR. Obě strany, jak soudci, tak senátoři, se shodly na tom, že ačkoli má česká justice své problémy, veřejnosti jsou často prezentována jen negativa, přičemž dochází ke zkreslování skutečnosti. Z nedávné zprávy Evropské komise Scoreboard přitom naopak vyplývá, že naše justice patří k těm nejvýkonnějším v Evropské unii. Obdobně pozitivně hovoří o stavu lidských práv v České republice také zástupci Evropského soudu pro lidská práva. 

Ročenka Nejvyššího soudu 2018

Představujeme Vám Ročenku Nejvyššího soudu 2018, která obsahuje informace o rozhodovací a judikaturní činnosti trestního kolegia a občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu za loňský rok. Přestože se počet podaných dovolání v roce 2018 oproti předchozím rokům mírně snížil, soudci Nejvyššího soudu vydali opět téměř 9 tisíc rozhodnutí, v předkládané Ročence přitom naleznete odkaz na ta, která považují za nejdůležitější. Ročenka také mapuje činnost jednotlivých úseků a oddělení Nejvyššího soudu. Podrobnosti se dozvíte v níže přiložené elektronické verzi. Přejeme Vám příjemné čtení. 

Právní věty rozhodnutí schválené na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu 15. května 2019

Nejvyšší soud již více než dva roky zveřejňuje na svých internetových stránkách právní věty schválené oběma kolegii. V zájmu co nejrychlejšího informování veřejnosti nově tyto právní věty publikuje také formou pravidelných tiskových zpráv. Právní věty schválené na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 15. května 2019 jsou součástí této tiskové zprávy. 

Návštěva předsedy Nejvyššího soudu Pavla Šámala u Nejvyššího soudního dvora Rakouska

Na pozvání předsedkyně Nejvyššího soudu Rakouska Elizabeth Lovrek navštívil předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal v doprovodu předsedkyně senátu trestního kolegia JUDr. Milady Šámalové a ředitele své kanceláře Mgr. Aleše Pavla v úterý 14. května Nejvyšší soud Rakouska. Tématem společného jednání, které navázalo na setkání z listopadu loňského roku v Brně a Bratislavě, byly otázky správy soudnictví, jmenování soudců a funkcionářů soudů v České republice, soudnictví ve věcech mládeže, zveřejňování rozhodnutí nejvyšších soudů, práce evidenčních senátů obou kolegií a mediální politiky obou soudů. 

Nejvyšší soud upozorňuje na zavádějící prezentaci výsledku dovolacího řízení ve věci nehody na sjezdovce ve Špindlerově Mlýně

Nejvyšší soud považuje za nutné uvést na pravou míru mediální prezentaci případu srážky snowboardisty a lyžařky v březnu roku 2016 na sjezdovce Medvědín ve Špindlerově Mlýně, při které byla žena zraněna. Média se totiž dopustila zkreslení, která podle ohlasů v diskuzích na sociálních sítích matou veřejnost a mohou vyvolat dojem, že Nejvyšší soud se snad zastává nezodpovědných lyžařů a snowboardistů, kteří se chovají na sjezdovkách nebezpečně, až agresivně. Opak je pravdou. 

EU: České soudy patří dlouhodobě k nejrychlejším ve střední a východní Evropě

Evropská Komise zveřejnila 26. dubna pravidelný srovnávací přehled o soudnictví porovnávající nezávislost, efektivnost a kvalitu soudních systémů v členských státech Evropské unie. Zpráva „EU Justice Scoreboard 2019“ je součástí tzv. evropského semestru, v jehož rámci se provádí hodnocení jednotlivých členských států prostřednictvím dvoustranného dialogu s příslušnými vnitrostátními orgány a zúčastněnými stranami. 

Nejvyšší soud rozhodl v případu sporu dědiců zesnulého JUDr. Zdeňka Altnera, ČSSD a akciové společnosti Cíl o námitce podjatosti jednoho ze soudců

Žalobci, potomci JUDr. Zdeňka Altnera, ve svém podání ze dne 4. dubna 2019 vznesli námitku podjatosti vůči soudci senátu č. 33 Nejvyššího soudu JUDr. Pavlu Horňákovi, který je v uvedené věci soudcem zpravodajem. Jako důvod, který dále podrobněji odargumetovali, uvedli, že JUDr. Pavel Horňák pracoval od roku 1997 do roku 2003 jako odborný konzultant v Kanceláři Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Na základě rozvrhu práce rozhodoval o této námitce jiný senát Nejvyššího soudu, a to senát číslo 20. 

Vyjádření Nejvyššího soudu k návrhu zákona o hromadných žalobách

Vzhledem k neobyčejnému zájmu odborné i laické veřejnosti o vyjádření Nejvyššího soudu k návrhu zákona o hromadných žalobách, rozhodli jsme se publikovat tento aktuální materiál ze zasedání občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 10. dubna 2019 v celé, nezkrácené, podobě.