Vyjádření Nejvyššího soudu k návrhu zákona o hromadných žalobách

Vzhledem k neobyčejnému zájmu odborné i laické veřejnosti o vyjádření Nejvyššího soudu k návrhu zákona o hromadných žalobách, rozhodli jsme se publikovat tento aktuální materiál ze zasedání občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 10. dubna 2019 v celé, nezkrácené, podobě. 

Právní věty rozhodnutí schválené na jednání trestního kolegia Nejvyššího soudu 17. dubna 2019

Nejvyšší soud již více než dva roky zveřejňuje na svých internetových stránkách právní věty schválené oběma kolegii. V zájmu co nejrychlejšího informování veřejnosti nově tyto právní věty publikuje také formou pravidelných tiskových zpráv. Právní věty schválené na jednání trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 17. dubna 2019 jsou součástí této tiskové zprávy. 

Nejvyšší soud odmítl dovolání chorvatského občana, který stál v roce 2015 za výbuchem domu v Šenově u Nového Jičína, kde zahynuli dva lidé

Za výbuchem domu v Šenově v roce 2015 byl pojistný podvod. V souvislosti se statickým zajištěním poničené budovy již pojišťovna stihla vyplatit obviněnému G. B., jako jedinému jednateli společnosti vlastnící nemovitost, 650.000,- Kč. Později se však prokázalo, že právě G. B. v součinnosti s B. K. a B. M., kteří při této tragické události zahynuli, výbuch připravovali. Nejvyšší soud nyní odmítl dovolání obviněného G. B. 

Právní věty rozhodnutí schválené na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu 10. dubna 2019

Nejvyšší soud již více než dva roky zveřejňuje na svých internetových stránkách právní věty schválené oběma kolegii. V zájmu co nejrychlejšího informování veřejnosti nově tyto právní věty publikuje také formou pravidelných tiskových zpráv. Právní věty schválené na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 10. dubna 2019 jsou součástí této tiskové zprávy. 

Tradiční Velikonoční jarmark Chráněných dílen Znojmo pro soudce a zaměstnance Nejvyššího soudu

Hned dvakrát ročně, v období, kdy se připravujeme na Velikonoce, a přirozeně také před vánočními svátky, mají soudci a zaměstnanci Nejvyššího soudu možnost nakoupit si přímo v budově soudu tradiční řemeslné výrobky z Chráněných dílen Znojmo. Využívají této příležitosti i dnes, ve čtvrtek 11. dubna. 

Nejvyšší soud se vyjádřil k pravidlům zákona o obchodních korporacích upravujícím rozdělování zisku a svolání valné hromady akciové společnosti

Dvacátý sedmý senát Nejvyššího soudu, kterému předsedal JUDr. Filip Cileček, v usnesení ze dne 27. 3. 2019, sp. zn. 27 Cdo 3885/2017, vyložil, jaké změny – oproti úpravě obsažené v obchodním zákoníku – přinesl zákon o obchodních korporacích v oblasti rozdělování zisku akciové společnosti. 

Rostoucí podíl ukládaných peněžitých trestů je dílčím úspěchem, musíme se zaměřit také na odklony v trestním řízení; nejsme spokojeni především s tím, jak pomalu se prosazuje dohoda o vině a trestu

Nejvyšší soud vítá statistiky, které hovoří o častějším udělování peněžitých trestů v České republice. (Peněžitý trest byl v loňském roce uložen 18,12 % všech odsouzených.) V tomto trendu je však třeba pokračovat. Podle údajů z Okresního soudu v Domažlicích, kde bylo loni uloženo až 44 % peněžitých trestů, mají soudy ještě rezervy. Nejvyšší soud spolu s Nejvyšším státním zastupitelstvím se už také více zaměřují i na snahu o častější využívání tzv. odklonů v trestním řízení. Nejvyšší soud tomu chce napomoci také legislativními návrhy, z nichž některé publikuje v této zprávě. 

Předseda Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., pokřtil právě vydaný XIV. svazek Encyklopedie českých právních dějin, který je věnován Soudnictví

Malá slavnost spojená se křtem dalšího dílu unikátní encyklopedie se uskutečnila v úterý 9. dubna přímo v zasedací místnosti Nejvyššího soudu. Akci spolupořádaly Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a The European Society for History of Law. Projekt Encyklopedie českých právních dějin začali od roku 2013 připravovat členové právněhistorické společnosti The European Society for History of Law. Hlavními autory, resp. redaktory, jsou doc. JUDr. Karel Schelle, CSc. a doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, LL.M., Ph.D. Každý ze svazků čítá 850 – 950 stran, předpokládá se vydání až 22 svazků. Od dob Ottova slovníku naučného nikdo v České republice nerealizoval tak rozsáhlý projekt. 

Nejvyšší soud vydává první letošní číslo internetového čtvrtletníku AEQUITAS

Nejvyšší soud vydává první letošní číslo internetového čtvrtletníku AEQUITAS. Svým rozsahem téměř 30 stran je poněkud delší, než obvykle. A to proto, že publikuje rozhovory hned se třemi z hlavních zahraničních hostů mezinárodní konference Nejvyšší soudy v měnící se době, která se uskutečnila v závěru loňského roku v Brně a Bratislavě. Dále představujeme nové soudce Nejvyššího soudu a vracíme se také k nedávné návštěvě předsedy Nejvyššího soudu Pavla Šámala v Thajsku, při které jednal s nejvyššími představiteli tamní justice. Jako tradičně publikujeme také aktuální foto budované přístavby sídla Nejvyššího soudu v Brně. Je velmi pravděpodobné, že už na podzim se do ní budeme stěhovat. 

Nejvyšší soud dnes veřejně vyhlásil rozsudek k problematice soudní ochrany proti zrušení anebo pozastavení členství v politické straně

Nejvyšší soud České republiky rozhodl 26. března 2019 v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Šuka a soudců JUDr. Filipa Cilečka a JUDr. Marka Doležala v právní věci žalobce R. L. proti žalované České straně sociálně demokratické tak, že zrušil rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 20. října 2016 a tomuto odvolacímu soudu vrátil věc k dalšímu řízení.