Tisková zpráva: Modrá sbírka Nejvyššího soudu nově vychází pod názvem Výběr rozhodnutí ESLP pro justiční praxi

Ve spolupráci s nakladatelstvím Wolters Kluwer právě vychází letošní první číslo tzv. modré sbírky Nejvyššího soudu, nově nazvané" Výběr rozhodnutí ESLP pro justiční praxi". Původní název "Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek – Výběr důležitých rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva pro justiční praxi z pohledu Nejvyššího soudu" bylo potřeba změnit. Mimo jiné proto, že modrá sbírka už díky svému obsahu přestala být čtenáři vnímána jako přílohový sešit zelené sbírky. 

Nejvyšší soud zamítl dovolání žalobkyně akciové společnosti AMÁDEUS REAL vůči žalovanému statutárnímu městu Ostrava. AMÁDEUS REAL, a. s., je povinna zaplatit městu náklady dovolacího řízení ve výši 818.928,- Kč

Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 14. 3. 2019, vyhlášeném dne 21. 3. 2019 ve zkráceném znění na elektronické úřední desce a úřední desce v budově soudu, konstatoval, že rozsudek odvolacího soudu je v dovoláním dotčených právních otázkách výkladu právního úkonu a kompetence rady obce a obecního úřadu, správný. Nejvyšší soud proto dovolání žalobkyně zamítl a zároveň rozhodl o náhradě nákladů dovolacího řízení. 

Právní věty rozhodnutí schválené na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu 13. března 2019

Nejvyšší soud již více než dva roky zveřejňuje na svých internetových stránkách právní věty schválené oběma kolegii. V zájmu co nejrychlejšího informování veřejnosti nově tyto právní věty publikuje také formou pravidelných tiskových zpráv. Právní věty schválené na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 13. března 2019 jsou součástí této tiskové zprávy. 

Nejvyšší soud se zapojil do nultého ročníku brněnské „Noci práva“

Procházkou centrem Brna, které se účastnilo několik desítek zájemců, se zastaveními u jednotlivých historických budov, kde v minulosti ve městě sídlil anebo měl detašovaná pracoviště Nejvyšší soud, jsme se zapojili do nultého ročníku akce Noc práva. 

Mezinárodní konference “Nejvyšší soudy v měnící se době” pořádaná v Brně a Bratislavě ve dnech 5. až 7. listopadu 2018

Nejvyšší soudy České republiky a Slovenské republiky společně uspořádaly 5. až 7. listopadu 2018 u příležitosti vzpomínky stoletého výročí zřízení Nejvyššího soudu republiky československé mezinárodní konferenci na téma „Nejvyšší soudy v měnící se době“. Přestože se konference již uskutečnila, webové stránky www.conference2018.eu jsou stále funkční a nabízí podrobnosti ke konferenci, včetně fotogalerie zachycující českou i slovenskou část konference. 

Právní věty rozhodnutí schválené na jednání trestního kolegia Nejvyššího soudu 27. února 2019

Nejvyšší soud již více než dva roky zveřejňuje na svých internetových stránkách právní věty schválené oběma kolegii. V zájmu co nejrychlejšího informování veřejnosti nově tyto právní věty publikuje také formou pravidelných tiskových zpráv. Právní věty schválené na jednání trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 27. února 2019 jsou součástí této tiskové zprávy. 

Předseda Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., na konci března zavítá do Tel Avivu, kde se zúčastní konference k boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu

Předseda Nejvyššího soudu prof. Pavel Šámal se na pozvání Finančního akčního výboru (FATF) zúčastní konference pro soudce a státní zástupce, týkající se boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu, která se koná ve dnech 24. – 29. března 2019 v Tel Avivu. Finanční akční výbor je mezinárodní mezivládní organizace, mající celosvětový vliv při vytváření standardů a hodnocení jurisdikcí v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu. 

Vnitrostátní soudy nejsou povinny vykládat vnitrostátní právo v souladu s evropskou směrnicí před tím, než uplyne lhůta pro její provedení

Dvacátý devátý senát Nejvyššího soudu (složený z předsedy Filipa Cilečka a soudců Petra Šuka a Petra Gemmela) vyhověl dovolání společnosti TELEFONICA SA a zrušil napadené části usnesení Vrchního soudu v Praze, neboť právní posouzení věci ze strany odvolacího soudu nebylo správné a dovolací důvod podle § 241a odst. 1 o. s. ř. byl dovolatelkami uplatněn právem. 

Právní věty rozhodnutí schválené na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu 13. února 2019

Nejvyšší soud již více než dva roky zveřejňuje na svých internetových stránkách právní věty schválené oběma kolegii. V zájmu co nejrychlejšího informování veřejnosti nově tyto právní věty publikuje také formou pravidelných tiskových zpráv. Právní věty schválené na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 13. února 2019 jsou součástí této tiskové zprávy. 

Předseda Nejvyššího soudu České republiky prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., navštívil Nejvyšší soud Thajského království

Předseda Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., navštívil v doprovodu předsedkyně senátu trestního kolegia JUDr. Milady Šámalové a ředitele své kanceláře Mgr. Aleše Pavla ve dnech 30. 1. – 3. 2. 2019 Nejvyšší soud a další soudní instituce v Thajsku.