Soudce Nejvyššího soudu pravděpodobně posílí dva uznávaní státní zástupci

Nejvyšší soud zahajuje u dvou vybraných státních zástupců JUDr. Radka Doležela a JUDr. Petra Škvaina, Ph.D., plně v souladu s Pravidly pro výběr kandidátů na soudce Nejvyššího soudu, proces jmenování soudcem a přidělení k výkonu funkce soudce u Nejvyššího soudu. Podle předsedy trestního kolegia Nejvyššího soudu JUDr. Františka Púryho, Ph.D., oba kandidáti splňují veškeré podmínky stanovené v Pravidlech pro výběr kandidátů na soudce Nejvyššího soudu. Proto v případě obou navrhl předsedovi soudu prof. JUDr. Pavlu Šámalovi, Ph.D., aby zahájil proces jmenování soudcem. 

Právní věty rozhodnutí schválené na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu 12. září 2018

Nejvyšší soud již více než dva roky zveřejňuje na svých internetových stránkách právní věty schválené oběma kolegii. V zájmu co nejrychlejšího informování veřejnosti nově tyto právní věty publikuje také formou pravidelných tiskových zpráv, a to zpravidla dva až tři týdny po schválení jejich znění příslušným kolegiem. Právní věty schválené na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 12. září 2018 jsou součástí této tiskové zprávy. 

Valné shromáždění a výroční konference Institutu evropského práva v Rize

Institut evropského práva (ELI) jako nezávislá organizace, jejímž cílem je zlepšování kvality práva, pořádá každoroční setkání spojené se zasedáním Valného shromáždění a Rady. Zároveň se koná i konference, jejímž cílem je představit práci ELI. Nejvyšší soud se jako pozorovatelská instituce pravidelně těchto setkání účastní. Stejně tak tomu bylo i letos ve dnech 5. až 7. září v Rize. 

Předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal zasadil v Tyršově sadu v Brně u příležitosti vzpomínkových akcí k 100. výročí vzniku Československa lípu

Lípa srdčitá jako symbol demokracie a lidské pospolitosti roste ode dneška v Tyršově sadu v blízkosti sídla Nejvyššího soudu. Předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal tak přijal nabídku, aby se zapojil do celoroční vzpomínkové akce Krajského úřadu Jihomoravského kraje pod názvem „100 lip – 100 oslav“. Spolu s Pavlem Šámalem se slavnostní akce zúčastnil také hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek. 

Soudci a státní zástupci z Kosova čerpají od soudců z Nejvyššího soudu zkušenosti v boji s hospodářskou trestnou činností

Předseda trestního kolegia Nejvyššího soudu JUDr. František Púry a soudci trestního kolegia JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D. a JUDr. Josef Mazák přivítali v úterý 28. srpna v Brně soudce, státní zástupce, ale i představitele dalších institucí, z Kosova. Tématem setkání, které se uskutečnilo jako součást projektu organizovaného pro Kosovo Radou Evropy, byl boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Zástupci trestního kolegia Nejvyššího soudu zde prezentovali své znalosti a zkušenosti, které by mohly v Kosovu přispět k efektivnějšímu boji s hospodářskou kriminalitou. 

Nejvyšší soud a Ministerstvo spravedlnosti mají společné priority. Jak dále vyplynulo z návštěvy ministra Jana Kněžínka v Brně, obě instituce cítí potřebu častějšího vzájemného dialogu.

Připravit kvalitní procesní předpisy, nový trestní řád a nový civilní řád soudní, patří mezi hlavní priority justice. Shodli se na tom předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal a ministr spravedlnosti Jan Kněžínek, který dnes spolu se svými náměstky navštívil Nejvyšší soud a poté zavítal také na Nejvyšší správní soud. 

Prohlášení Nejvyššího soudu k aktuálnímu dopadu jeho rozhodnutí v případu H-System

Nejvyšší soud nezavírá oči před dopady rozhodnutí, kterým jeden z jeho senátů občanskoprávního a obchodního kolegia nařídil Stavebnímu bytovému družstvu Svatopluk, tvořenému částí klientů zkrachovalého H-Systemu, vyklidit nemovitosti ve středočeských Horoměřicích, zejména citlivě vnímá přenesení problému na jednotlivé rodiny, členy družstva, jež se ocitají ve složité sociální situaci, kterou bude nutno odpovídajícím způsobem vyřešit. Ostatně, jak je uvedeno už v samotném závěru odůvodnění rozsudku, Nejvyšší soud nepřehlíží, že tito lidé jsou sami oběťmi situace, která má svůj prvopočátek už na konci 90. let minulého století. 

Společné memorandum Nejvyššího soudu a Nejvyšší rady soudnictví Itálie k vzájemné podpoře nezávislosti justice a zřízení Nejvyšší rady soudnictví v České republice

Nejvyšší soud České republiky a Nejvyšší rada soudnictví Itálie dnešním podpisem společného memoranda deklarují vzájemnou podporu základním hodnotám právního státu a reformě justičního systému v České republice s cílem zřídit Nejvyšší radu soudnictví, která by měla přispět k větší nezávislosti soudů. 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci sporu žalobce konkursního správce JUDr. Josefa Monsporta a žalovaného Stavebního bytového družstva Svatopluk (klienti H-SYSTEMU)

Nejvyššího soud rozhodl 27. 6. 2018 v právní věci žalobce JUDr. Josefa Monsporta, jako správce konkursní podstaty úpadce H-SYSTEM, a. s. proti žalovanému Stavebnímu bytovému družstvu Svatopluk o vyklizení nemovitostí, konkrétně osmi bytových domů v obci Horoměřice. Svým rozsudkem změnil dřívější rozsudky Městského soudu v Praze a Vrchního soudu v Praze ve výrocích o věci samé a uložil Stavebnímu bytovému družstvu Svatopluk do 1 měsíce od nabytí právní moci tohoto rozsudku Nejvyššího soudu vyklidit a jako vyklizené předat předmětné domy konkursnímu správci. 

Právní věty schválené trestním kolegiem Nejvyššího soudu na zasedání 27. června 2018

Nejvyšší soud již dva roky zveřejňuje na svých internetových stránkách právní věty schválené oběma kolegii. V zájmu co nejrychlejšího informování veřejnosti nově tyto právní věty publikuje také formou pravidelných tiskových zpráv, a to zpravidla dva až tři týdny po schválení jejich znění příslušným kolegiem. Právní věty schválené trestním kolegiem Nejvyššího soudu na zasedání 27. června 2018 jsou součástí této tiskové zprávy.