K výkladu právní úpravy vypořádacího podílu v bytových družstvech

Nejvyšší soud v usnesení ze dne 22. 6. 2021, sp. zn. 27 Cdo 2711/2019, vyložil právní úpravu výše vypořádacího podílu v bytových družstvech, obsaženou v zákoně o obchodních korporacích. Navázal tak na rozsudek ze dne 29. 3. 2018, sp. zn. 27 Cdo 5168/2017, uveřejněný pod číslem 67/2019 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, v němž posuzoval uvedenou otázku v poměrech obchodního zákoníku. 

Předsedové Nejvyššího soudu Petr Angyalossy a Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR Juraj Szabó diskutovali o prohloubení vzájemné spolupráce

Ve čtvrtek 1. července 2021 se setkali předsedové obou soudů v sídle naší nejvýznamnější rozhodčí instituce – Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR. Jednalo se o jejich vůbec první oficiální setkání, protože oba se svých funkcí ujali v minulém roce. 

Právě vychází druhé letošní číslo čtvrtletníku Nejvyššího soudu AEQUITAS

AEQUITAS v úvodu aktuálního čísla přináší rozhovor s předsedou občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu Janem Eliášem, který právě vstupuje do druhé poloviny svého funkčního období. Předseda Nejvyššího soudu Petr Angyalossy hostil v červnu první letošní zahraniční návštěvu, do Brna zavítal předseda Nejvyššího soudu Slovenské republiky Ján Šikuta a také on svolil ke krátkému rozhovoru pro elektronický čtvrtletník. Jejich setkání připomíná i fotografie na titulní straně čtvrtletníku. Už několik let vládne v budově Nejvyššího soudu anebo v jejím okolí čilý stavební ruch, jedna investiční akce střídá druhou. Rekapitulujeme proto na stránkách AEQUITAS nedávno skončenou rozsáhlou výměnu a repasi stovek historických oken či jiných fasádních výplní a informujeme o chystané instalaci klimatizace budově. Témat však nabízí AEQUITAS ještě více. 

Soudci a zaměstnanci Nejvyššího soudu přispívají na pomoc poničeným oblastem na jižní Moravě prostřednictvím již zavedených sbírek

Ve snaze pomoci co nejrychleji doporučuje vedení Nejvyššího soudu svým soudcům a zaměstnancům, aby peníze, kterými chtějí přispět na pomoc poničeným oblastem na jihu Moravy, zasílali potřebným prostřednictvím již zavedených sbírek. Vedle toho Nejvyšší soud aktuálně zjišťuje, zda mezi lidmi postiženými živelní katastrofou nejsou někteří jeho zaměstnanci anebo jejich rodinní příslušníci. V takovém případě je připraven adresně a co nejrychleji pomoci právě jim. 

Právní věty rozhodnutí schválené na zasedání trestního kolegia Nejvyššího soudu 23. června 2021

Nejvyšší soud již více než čtyři roky zveřejňuje na svých internetových stránkách právní věty, popř. stanoviska, aktuálně schválené oběma kolegii. V zájmu co nejrychlejšího informování veřejnosti nově tyto právní věty publikuje co nejrychleji právě formou pravidelných tiskových zpráv. Právní věty schválené na zasedání trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 23. června 2021 jsou součástí této tiskové zprávy. 

Nejvyšší soud začíná rozhodovat o stížnostech pro porušení zákona podávaných ministryní Marií Benešovou v souvislosti s tresty za krádeže v době koronavirové pandemie

Ve středu 16. června ve veřejném zasedání rozhodly senáty Nejvyššího soudu o dvou stížnostech pro porušení zákona, podaných ministryní spravedlnosti, v obou případech přitom konstatovaly, že v předchozích řízeních došlo k porušení zákona v neprospěch obviněných. Nalézacím soudům pak senáty Nejvyššího soudu přikázaly, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednaly a rozhodly. 

Předsedové nejvyšších soudů České republiky a Slovenska, Petr Angyalossy a Ján Šikuta, se dnes v Brně dohodli na pokračující co nejužší spolupráci

Předseda Nejvyššího soudu Slovenské republiky JUDr. Ján Šikuta, PhD., zavítal dnes, ve středu 16. června, na pracovní návštěvu Nejvyššího soudu v Brně, aby tak oplatil předsedovi Nejvyššího soudu JUDr. Petru Angyalossymu, Ph.D., loňskou návštěvu v Bratislavě. Pro předsedu Nejvyššího soudu Petra Angyalossyho to byla v roli hostitele první takto významná návštěva od jmenování do funkce dne 20. května loňského roku. V důsledku koronavirové pandemie bylo totiž nutné v uplynulých více než dvanácti měsících všechny plánované akce tohoto druhu odsouvat na později. 

Právní věty rozhodnutí, schválené na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu 9. června 2021

Nejvyšší soud pravidelně zveřejňuje spolu s anotacemi na svých internetových stránkách právní věty schválené oběma svými kolegii. V zájmu co nejrychlejšího informování veřejnosti publikuje čerstvě schválené právní věty také formou pravidelných tiskových zpráv. Právní věty rozhodnutí, která budou následně publikována jako zásadní judikáty ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu, což odsouhlasilo jednání občanskoprávního a obchodního kolegia dne 9. června 2021, jsou součástí této tiskové zprávy. 

Předseda Nejvyššího soudu Petr Angyalossy udělil třinácti soudcům, působícím u českých soudů, výtku za nesplnění oznamovací povinnosti podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Nejvyšší soud je pověřen přijímáním a evidencí oznámení o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích soudců České republiky a dále uchováváním a dohlížením nad úplností údajů v těchto oznámeních. Z 2 998 soudců ve výkonu funkce, zapsaných k 1. lednu 2020 Ministerstvem spravedlnosti do Centrálního registru oznámení, se zákonná povinnost podat průběžné oznámení za rok 2019 vztahovala na 2 997 soudců (jeden soudce zemřel před uplynutím lhůty pro podání). Průběžné oznámení za rok 2019 nakonec podalo 2 996 soudců, 26 soudců přitom podalo oznámení po zákonem stanovené lhůtě. 

Právní věty rozhodnutí, schválené na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu 12. května 2021

Nejvyšší soud pravidelně zveřejňuje spolu s anotacemi na svých internetových stránkách právní věty schválené oběma svými kolegii. V zájmu co nejrychlejšího informování veřejnosti publikuje čerstvě schválené právní věty také formou pravidelných tiskových zpráv. Právní věty rozhodnutí, která budou následně publikována jako zásadní judikáty ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu, což odsouhlasilo jednání občanskoprávního a obchodního kolegia dne 12. května 2021, jsou součástí této tiskové zprávy.