Nejvyšší soud rozhodl o dovolání ve sporu o Slovanskou epopej

Senát civilního kolegia Nejvyššího soudu v dovolacím řízení zrušil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 7. dubna 2017 a především rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 19. října 2017, který dovoláním napadl potomek slavného malíře Alfonse Muchy John Mucha. Spor musí prvoinstanční Obvodní spoud pro Prahu 1 znovu projednat. 

Místopředseda Nejvyššího soudu Roman Fiala přijal delegaci místopředsedy Nejvyššího soudu Thajského království Slaikate Wattanapana

Nejvyšší soud České republiky navštívila dne 21. 5. 2018 delegace místopředsedy Nejvyššího soudu Thajského království Slaikate Wattanapana. Dvanáctičlennou delegaci vysokých funkcionářů a soudců thajského Nejvyššího soudu a odvolacích soudů přijal místopředseda Nejvyššího soudu, který tímto navázal na obdobnou návštěvu z roku 2013. Místopředseda Fiala představil český soudní systém, strukturu soudů a postavení Nejvyššího soudu ve vztahu k Nejvyššímu správnímu soudu a Ústavnímu soudu. Dále pohovořil o přidělování soudců k Nejvyššímu soudu, o institutu soudcovských rad a počtu rozhodovaných věcí v obou kolegiích ročně. 

Předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal jednal v Římě o italském modelu soudní samosprávy

Ve dnech 9. – 10. 5. 2018 navštívila delegace předsedy Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavla Šámala, Ph.D. dvě významné justiční instituce Itálie, a to sice Nejvyšší soud (Corte suprema di cassazione) a Nejvyšší radu soudnictví (Consiglio superiore della magistratura). Návštěva na nejvyšší úrovni byla výrazem pokračujících dlouhodobých vztahů mezi českou a italskou justicí, přičemž jedním z impulzů této spolupráce bylo loňské pracovní setkání v Praze uskutečněné při příležitosti návštěvy Giovanni Legniniho, místopředsedy italské Nejvyšší rady soudnictví, a pana Giovanni Canzia, dnes již bývalého prvního předsedy italského Nejvyššího soudu, v České republice. 

Ročenka Nejvyššího soudu 2017

Dovolujeme si Vám představit Ročenku Nejvyššího soudu 2017, ve které naleznete především podrobné informace o rozhodovací a judikaturní činnosti trestního kolegia a občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu za loňský rok. Ročenka déle rekapituluje činnost jednotlivých úseků a oddělení soudu, mezi nimi i k 1. září 2017 nově zřízeného oddělení střetu zájmů. Stejně jako loni je Ročenka 2017 česko-anglická. V přiložené elektronické ročence naleznete českou verzi, tu anglickou jsme umístili na anglicky psanou část webových stránek Nejvyššího soudu. Přejeme Vám příjemné a poučné čtení. 

Nejvyšší soud vydává první letošní číslo internetového čtvrtletníku AEQUITAS

Nejvyšší soud vydává první letošní číslo internetového čtvrtletníku AEQUITAS. Jsme rádi, že u příležitosti slavnostního zahájení soudního roku Mezinárodního trestního soudu v Haagu poskytla AEQUITAS rozhovor předsedkyně Zvláštního tribunálu pro Libanon JUDr. Ivana Hrdličková, Ph.D. Dále Vám v aktuálním vydání představíme nově jmenovaného soudce trestního kolegia Nejvyššího soudu JUDr. Josef Mazáka. No a protože náš elektronický čtvrtletník si k rozhovorům nevybírá jen soudce, ředitel správy Nejvyššího soudu Ing. Roman Krupica seznámí čtenáře s úkoly, které každodenní chod soudu provázejí. S novým ročníkem AEQUITAS jsme zahájili rovněž seriál článků o historii Nejvyššího soudu, od jehož zřízení uplyne letos v listopadu rovných sto let. V té souvislosti se můžete těšit na atraktivní fotografie z archivů. 

Civilní kolegium Nejvyššího soudu schválilo aktuální materiál, v němž se opět kriticky vyjadřuje k návrhu věcného záměru nového civilního řádu soudního

Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu na svém dubnovém zasedání schválilo další aktuální dokument, který reaguje na věcný záměr nového civilního řádu soudního. Nově přijatý materiál navazuje na úvodní stručné vyjádření Nejvyššího soudu, které bylo zveřejněno už dne 14. prosince 2017. Nejvyšší soud se svými nově formulovanými a podrobněji rozvedenými připomínkami už také seznámil legislativní odbor Ministerstva spravedlnosti. 

Nejvyšší soud přijal rozhodnutí ve věci přípustnosti tzv. pravých souběhů

Velký senát občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu se vyjádřil k platnosti a důsledkům smluvního ujednání, obsaženého ve smlouvě o výkonu funkce či souběžně uzavřené manažerské smlouvě, podle kterého se vztah mezi členem představenstva akciové společnosti a touto akciovou společností (jde-li o výkon činností spadajících do působnosti představenstva) „řídí“ zákoníkem práce. 

Předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal jednal s předsedy nejvyšších soudů Visegrádské čtyřky, Chorvatska a Slovinska

Předsedové nejvyšších soudů Visegrádské čtyřky, Chorvatska a Slovinska se ve dnech 16. až 18. dubna 2018 sešli ve Visegrádu na 13. setkání Stálé konference předsedů těchto soudů, aby jednali o aktuálních otázkách civilního a trestního práva. Jednání justičních špiček poskytlo prostor pro vzájemnou diskusi o filtračních systémech v občanském soudním řízení na nejvyšších soudech, podrobně se dále hovořilo také o implementaci nové směrnice o boji proti praní špinavých peněz. 

Nejvyšší soud navštívil předseda Nejvyššího soudu Vietnamu Nguyen Hoa Binh

Předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal přivítal ve čtvrtek 22. března vedení Nejvyššího soudu Vietnamu. Delegaci vietnamských soudců vedl předseda Nejvyššího soudu Nguyen Hoa Binh. Prof. Pavel Šámal zmínil užitečnost tohoto setkání, neboť v České republice žije velmi početná vietnamská komunita. Justiční spolupráce je tedy žádoucí a jistě vítaná. Neopomněl však připomenout, že ze zpráv Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) a Freedom House přicházejí znepokojivé zprávy o stavu lidských práv ve Vietnamské socialistické republice. 

V budově Nejvyššího soudu se uskutečnil charitativní velikonoční jarmark Chráněných dílen Znojmo

Soudci a zaměstnanci Nejvyššího soudu měli opět možnost podpořit charitativní projekt Chráněných dílen Znojmo. Velikonoční jarmark, který se v prostorách Nejvyššího soudu uskutečnill ve středu 21. března, nabízel velký výběr řemeslných výrobků, jako jsou tašky, polštáře, hračky, proutěné výrobky, plovoucí a vonné svíčky. V současné době se na výrobě těchto produktů a jejich prodeji podílí 51 řemeslně zručných lidí, většina z nich se zdravotním znevýhodněním.