Nová webová aplikace na adrese www.datanu.cz obsahuje přehlednou databázi judikatury k nemajetkové újmě i orientační kalkulátor pro výpočet výše náhrady za ztížení společenského uplatnění

Nejvyšší soud ve spolupráci s Centrem dopravního výzkumu, v. v. i., představují novou webovou aplikaci obsahující podrobné informace ze soudních rozhodnutí, ve kterých se řešily nároky na náhradu za bolest, za ztížení společenského uplatnění (§ 2958 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) a nároky pozůstalých při usmrcení osoby blízké (§ 2959 zákona č. 89/2012 Sb.). Veřejně přístupná aplikace, kterou pro účely Nejvyššího soudu i pro vlastní výzkum důsledků dopravních nehod vytvořilo Centrum dopravního výzkumu, obsahuje rovněž kalkulátor k výpočtu procentuálního omezení funkčních schopností poškozeného (hodnocení ztížení společenského uplatnění podle doporučující Metodiky Nejvyššího soudu). 

Slavnostní zahájení soudního roku Mezinárodního trestního soudu v Haagu

Předseda Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. se zúčastnil slavnostního zahájení soudního roku Mezinárodního trestního soudu v Haagu a v té souvislosti konaného semináře „Komplementarita a spolupráce soudů v rámci globálního soudního systému“, který se při této příležitosti konal v nové budově tohoto soudu. Předseda Nejvyššího soudu prof. Pavel Šámal se setkal s předsedkyní Soudu Silvií Fernandéz de Gurmendi, která otevřela jednání za účasti dvaceti delegací předsedů vysokých soudů světa a předsedů mezinárodních soudů a s předsedkyní Zvláštního tribunálu pro Libanon Ivanou Hrdličkovou. 

Nejvyšší soud navštívila JUDr. Daniela Švecová, předsedkyně Nejvyššího soudu Slovenské republiky

Především příprava společné mezinárodní konference „Úloha Nejvyšších soudů v měnící se době“, která bude připomínat roli nejvyšších soudů ve stoleté historii po vzniku samostatné československé republiky v roce 1918, byla hlavním tématem pracovní návštěvy předsedkyně Nejvyššího soudu Slovenské republiky JUDr. Daniely Švecové u Nejvyššího soudu v Brně. Plánovaná mezinárodní konference se uskuteční ve dnech 5. až 7. listopadu 2018 v Brně i Bratislavě. 

Nejvyšší soud vydává čtvrté číslo internetového čtvrtletníku AEQUITAS

Nejvyšší soud vydává čtvrté číslo internetového čtvrtletníku AEQUITAS. Titulní strana i úvodní článek jsou věnovány soudcům, manželům Danuši a Zdeňkovi Novotným, kteří společně k 31. prosinci od soudu odcházejí. Uvnitř posledního letošního čísla čtenář nalezne také rozhovor s odcházejícím soudcem civilního kolegia Milošem Pólem. Protože AEQUITAS opakovaně slibuje atraktivní fotografie, přináší tentokrát časoměr z pokračujících stavebních prací přístavby Nejvyššího soudu, která vzniká v Bayerově ulici. Soudce Lubomír Ptáček přibližuje v aktuálním vydání AEQUITAS svoji práci styčného soudce Haagské sítě soudců a rozhovorem s Jörgem Polakiewiczem, ředitelem odboru Právního poradenství a mezinárodního práva veřejného Rady Evropy, se čtvrtletník naposled vrací k úspěšné mezinárodní konferenci na téma Závaznost soudních rozhodnutí. 

Úvodní stručné vyjádření Nejvyššího soudu ke zveřejněnému věcnému záměru nového civilního řádu soudního

Nejvyšší soud považuje za nezbytné, co nejdříve oponovat podobě dovolacího řízení, kterou představilo Ministerstvo spravedlnosti formou zveřejněného věcného záměru nového civilního řádu soudního. Nejvyšší soud konstatuje, že představený věcný záměr v částech týkajících se dovolacího řízení zjevně spoléhá na funkčnost takto pojatého institutu v zahraničních právních řádech, bez jakéhokoli zohlednění letitých zkušeností Nejvyššího soudu s nefunkční úpravou dovolacího řízení podle občanského soudního řádu, jenž prvky „oprášené“ věcným záměrem obsahoval v letech 1993 až 2000. 

JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D. byl jmenován soudcem ad hoc společného kontrolního orgánu Eurojustu

JUDr. Petr Angyallossy, Ph.D., soudce trestního kolegia Nejvyššího soudu, byl jmenován soudcem ad hoc za Českou republiku do společného kontrolního orgánu Eurojustu. Naváže tak v této mezinárodní instituci na činnost loni zesnulého dlouholetého předsedy senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu JUDr. Jindřicha Urbánka. 

Tradiční charitativní jarmark Chráněných dílen Znojmo zpříjemnil předvánoční čas soudcům a zaměstnancům Nejvyššího soudu

V úterý 21. listopadu 2017 se v prostorách Nejvyššího soudu konal vánoční prodej výrobků Chráněných dílen Znojmo. Soudci a zaměstnanci Nejvyššího soudu již třináctým rokem podpořili nákupem výrobků charitativní projekt, který poskytuje sociální služby lidem se zdravotním postižením. V široké nabídce řemeslných výrobků mohli soudci a zaměstnanci Nejvyššího soudu vybírat z ručně šitých tašek, polštářků, hraček, proutěných pletených košíků nebo různobarevných svíček. 

JUDr. Vladimír Kůrka oceněn stříbrnou medailí Antonína Randy

Jednota českých právníku v pátek 10. listopadu ocenila na tradičním místě v pražském Karolinu čtveřici významných českých právníků. Stříbrnou medaili Antonína Randy obdržel z rukou předsedy Ústavního soudu a předsedy Jednoty českých právníků Pavla Rychetského předseda občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu Vladimír Kůrka. Jednota českých právníků jej takto vyznamenala za celoživotní přínos právnické teorii i praxi. 

Nejvyšší soud vydává třetí číslo internetového čtvrtletníku AEQUITAS

Nejvyšší soud právě vydává třetí číslo svého internetového čtvrtletníku AEQUITAS. Titulní strana i úvodní článek jsou věnovány říjnové návštěvě předsedkyně německého Spolkového soudního dvora Bettiny Limperg, především pak její přednášce na téma „Výzvy pro evropskou justici“. Mezinárodní justiční spolupráce si podrobněji všímá také článek popisující projekt Soudní sítě EU a rovněž následný rozhovor, který čtvrtletníku AEQUITAS poskytl odborný spolupracovník Centre for Socio-Legal Studies Oxfordské univerzity profesor Laurence Lustgarten. AEQUITAS se dále ohlíží i za nedávným setkání soudců civilních kolegií Nejvyššího soudu ČR a Nejvyššího soudu Slovenska, které se uskutečnilo v Luhačovicích. V samotném závěru internetový magazín Nejvyššího soudu volí velmi odlehčené, přímo sportovní, téma. To, když se věnuje více než dvacetileté tradici tenisových turnajů soudců. 

Právo účastníka civilního řízení jednat před soudem ve své mateřštině se nevztahuje na písemný styk soudu s účastníky a naopak

Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu schválilo na svém zasedání dne 18. října 2017 k publikaci v tzv. zelené sbírce (Sbírka rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu, doplněná o některá důležitá rozhodnutí nižších soudů) rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 11. 9. 2013, sp. zn. 19 Co 218/2013, s následující právní větou: Z ustanovení § 18 odst. 1 věty druhé o. s. ř. nelze dovozovat povinnost soudu zajistit překlad jím vydaného rozhodnutí do jazyka, jemuž rozumí účastník řízení, který neovládá český jazyk.