Karlovarské právnické dny také letos přinesly ocenění soudcům Nejvyššího soudu

Pocta judikátu pro senát č. 29 občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu; ocenění v kategorii Autorská cena předsedovi senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Mgr. Michalu Králíkovi, Ph.D.; uznání za osobní příspěvěk k tvorbě práva a právního vědomí pro předsedu Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavla Šámala, Ph.D., předsedu trestního kolegia JUDr. Františka Púryho, Ph.D. a předsedu senátu občanskoprávního a obchodního kolegia JUDr. Zdeňka Krčmáře - to jsou ocenění, která získali soudci Nejvyššího soudu na galavečeru XXV. Karlovarských právnických dnů 2017. 

Mezinárodní konferenci Závaznost soudních rozhodnutí dnes navštíví předseda Soudního dvora EU Koen Lenaerts

Mezinárodní konference pořádaná Nejvyšším soudem na téma Závaznost soudních rozhodnutí vstupuje v Brně do svého závěrečného dne. Poté, co ji včera a v pondělí navštívili generální tajemník Rady Evropy Thorbjørn Jagland, předseda Evropského soudu pro lidská práva Guido Raimondi, předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka, ministr spravedlnosti Robert Pelikán a další významní hosté, očekává se v závěrečném dni, ve středu 21. června, především příjezd a také vystoupení předsedy Soudního dvora Evropské unie Koena Lenaertse. 

Mezinárodní konference Závaznost soudních rozhodnutí zahájena!

Slavnostní recepce zahájila 19. června večer v Hotelu International Brno mezinárodní konferenci Závaznost soudních rozhodnutí, pořádanou u příležitosti českého předsednictví ve Výboru ministrů Rady Evropy. Konferenci pořádá Nejvyšší soud právě za podpory Rady Evropy a Ministerstva spravedlnosti ČR. Mezi řadou významných hostí, špiček evropské justice, se tak konference účastní i generální tajemník Rady Evropy Thorbjørn Jagland, předseda Evropského soudu pro lidská práva Guido Raimondi, předseda Soudního dvora EU Koen Lenaerts nebo ministr spravedlnosti Robert Pelikán. 

Nejvyšší soud hostí na konferenci „Závaznost soudních rozhodnutí“ v Brně ve dnech 19. - 21. června vrcholné představitele evropské justice

Brno se v úvodu příštího týdne stane „hlavním městem evropské justice“. Nejvyšší soud pořádá u příležitosti českého předsednictví ve Výboru ministrů Rady Evropy mezinárodní konferenci na téma Závaznost soudních rozhodnutí. Jde o nejvýznamnější justiční akci roku 2017 v České republice, uspořádanou právě za podpory Rady Evropy a Ministerstva spravedlnosti ČR. 

Nižší soudy ve věci bývalého soudce JUDr. Josefa Knotka nesprávně vyhodnotily právní kvalifikaci jednotlivých skutků

Nejvyšší soud v mediálně sledované věci obviněných soudců Okresního soudu v Litoměřicích JUDr. Josefa Knotka, JUDr. Ladislava Jelínka a dalších spoluobviněných zrušil v neveřejném zasedání dne 26. dubna 2017 rozsudky nižších soudů, konkrétně Okresního soudu v Jičíně a Krajského soudu v Hradci Králové. Okresnímu soudu v Jičíně zároveň Nejvyšší soud přikázal věc v potřebném rozsahu znovu projednat, odstranit přitom vytýkané vady a řídit se právním názorem dovolacího soudu. 

Nejvyšší soud vyhověl stížnosti ministra spravedlnosti podané v neprospěch bývalého hejtmana Davida Ratha a dalších spoluobviněných

Nejvyšší soud projednal ve veřejném zasedání konaném ve dnech 30. 5., 31. 5. a 7. 6. 2017 v senátě, kterému předsedal JUDr. Vladimír Veselý, stížnost ministra spravedlnosti proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 17. 10. 2016, a rozhodl, že tímto rozhodnutím Vrchního soudu v Praze byl porušen zákon ve prospěch bývalého hejtmana Středočeského kraje MUDr. Davida Ratha a dalších deseti spoluobviněných. 

PRAVIDLA PRO VÝBĚR KANDIDÁTŮ NA SOUDCE NEJVYŠŠÍHO SOUDU

Předseda Nejvyššího soudu po projednání s místopředsedou Nejvyššího soudu, s předsedy kolegií Nejvyššího soudu, se soudci Nejvyššího soudu na shromáždění dne 24. 5. 2017 a s přihlédnutím k jejich připomínkám přijal Pravidla pro výběr kandidátů na soudce Nejvyššího soudu. S těmito pravidly byla seznámena média na tiskové konferenci v sídle Nejvyššího soudu dne 6. 6. 2017. 

Pozvánka na tiskovou konferenci Nejvyššího soudu

Nejvyšší soud pořádá dne 6. června 2017 tiskovou konferenci na téma „Pravidla pro jmenování nových soudců Nejvyššího soudu“. Nově vytvořená pravidla pro jmenování soudců Nejvyššího soudu veřejnosti představí prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., předseda Nejvyššího soudu; JUDr. Vladimír Kůrka, předseda občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu a JUDr. František Púry, Ph.D., předseda trestního kolegia Nejvyššího soudu. 

Nejvyšší soud zamítl žalobu proti Archivu bezpečnostních složek

Nejvyšší soud zamítl žalobu směřující proti České republice – Archivu bezpečnostních složek na zaplacení zadostiučinění v penězích za zásah do žalobcových osobnostních práv, spočívající v tom, že žalovaná zpřístupnila pracovnici ostravské pobočky České televize citlivé osobní údaje o žalobci ze svazku vedeného bývalou Státní bezpečností. Nejvyšší soud posuzoval, zda samotné zveřejnění citlivých údajů badatelům o osobách pronásledovaných bývalým režimem, v souladu se zákonem o archivnictví, může být považováno za protiprávní jednání, zakládající odpovědnost žalované za tvrzenou škodu. 

Při veřejných zasedáních ve věci stížnosti pro porušení zákona, kterou v neprospěch obviněného bývalého hejtmana Davida Ratha podal ministr spravedlnosti, budou mít u vstupu do jednací síně přednost akreditovaní novináři

Nejvyšší soud se připravuje na nebývalý zájem médií o veřejná zasedání ve věci stížnosti pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti Robert Pelikán proti rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ve věci zakázek Středočeského kraje, v níž figuruje obviněný bývalý hejtman David Rath a dalších deset spoluobviněných. Senát trestního kolegia pod vedením JUDr. Vladimíra Veselého proto nařídil veřejná zasedání ve dnech 30. 5., 31. 5., 1. 6. a 7. 6. 2017 do největší místnosti v prostorách Nejvyššího soudu, do velkého jednacího sálu, který se pro potřeby veřejných soudních jednání využívá jen zcela výjimečně.