Vedení Nejvyššího soudu jednalo s poslanci ústavně právního výboru

Poslanci ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR navštívili ve středu 14. března Nejvyšší soud. Obě strany se setkaly především se záměrem vzájemně se informovat o svých aktuálních prioritách. Předseda Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. na úvod poslancům tlumočil obavy soudců ze zavádění obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) za situace, kdy nebyl v České republice schválen vnitrostátní předpis, který by toto nařízení Evropské komise upravoval pro tuzemské podmínky. 

Předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal zhodnotil v Lucemburku dosavadní spolupráci českých soudů a Soudního dvora Evropské unie

Předseda Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. se v pondělí 12. 3. 2018 zúčastnil jednání předsedů Nejvyšších soudů Evropské unie a Soudního dvora Evropské unie, kde společně se soudkyní lucemburského soudu Silvou de Lapuertou vystoupil s příspěvkem na téma „Předběžné otázky k Soudnímu dvoru Evropské unie“. 

Nejvyšší soud těší zájem veřejnosti o aplikaci na stránkách www.datanu.cz

Před měsícem, přesněji 24. ledna 2018, zprovoznil Nejvyšší soud ve spolupráci s Centrem dopravního výzkumu, v. v. i., na webové stránce www.datanu.cz novou aplikaci obsahující podrobné informace ze soudních rozhodnutí, ve kterých se řešily nároky na náhradu za bolest, za ztížení společenského uplatnění a nároky pozůstalých při usmrcení osoby. Obě instituce s potěšením konstatují, že o služby, které aplikace nabízí, je zájem. Od počátku zpřístupnění se na stránkách aplikace registrovalo bezmála 1.000 uživatelů, mnozí se přihlašují opakovaně, z čehož se dá odvodit, že s touto aplikací aktivně pracují. 

Nejvyšší soud odmítl dovolání ve věci těžkého ublížení na zdraví s následkem smrti

Jako zjevně neopodstatněné odmítl Nejvyšší soud dovolání obviněného F.`H., provozovatele pouťových atrakcí, který byl již v dubnu loňského roku Městským soudem v Praze uznán vinným zločinem těžkého ublížení na zdraví s následkem smrti a odsouzen k trestu odnětí svobody na osm let do věznice s ostrahou. Podle skutkových závěrů soudu prvního stupně se obviněný zločinu dopustil tím, že v přesně nezjištěné době od prosince 2007 do února 2008 na pozemku svého domu opakovaně fyzicky napadal poškozeného A. P., který pro něj vykonával pomocné práce, podle svědků v postavení tzv. kádese čili sluhy. 

Nejvyšší soud a Nejvyšší státní zastupitelství pokračují ve snaze zvýšit podíl ukládaných peněžitých trestů, usilují taktéž o častější využívání tzv. odklonů v trestním řízení

Více než zdvojnásobení počtu ukládaných peněžitých trestů v České republice za poslední dva roky, takový je konkrétní výsledek společné snahy Nejvyššího státního zastupitelství a Nejvyššího soudu. Už v roce 2016 obě instituce veřejně deklarovaly svůj úmysl přesvědčit soudy, aby peněžité tresty ukládaly častěji. Rok 2017 byl pak ve znamení společně pořádaných seminářů, které soudcům, státním zástupcům a policistům vysvětlovaly jednotlivé aspekty ukládání peněžitých trestů. Uložení peněžitého trestu musí totiž nepochybně předcházet kvalitní přípravné řízení, ve kterém je třeba zkoumat osobní, majetkové, rodinné a jiné poměry obviněného. 

Bývalý soudce Nejvyššího soudu JUDr. Zdeněk Novotný získal ocenění Právník roku 2017 v kategorii Občanské právo

V pátek 26. ledna 2018 převzal na slavnostním galavečeru v brněnském Bobycentru ocenění Právník roku 2017 v kategorii Občanské právo JUDr. Zdeněk Novotný, bývalý předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, uznávaný odborník na pracovní právo. Právník roku je celorepublikovou soutěží právníků, kterou organizuje Česká advokátní komora společně s pražskou akciovou společností EPRAVO.cz. V letošním roce se pod záštitou ministra spravedlnosti Roberta Pelikána uskutečnil již 13. ročník této prestižní soutěže. 

Vyjádření předsedy Nejvyššího soudu prof. Pavla Šámala k výrokům premiéra Andreje Babiše:

Nejvyšší soud se musí jako nejvyšší orgán obecné justice důrazně ohradit proti výrokům premiéra Andreje Babiše, který na půdě Poslanecké sněmovny prohlásil, že v České republice je možné si objednat trestní stíhání. Ať byly okolnosti, za kterých uvedené věty zazněly, jakkoli vypjaté a nanejvýš osobní, premiér by neměl taková slova pronášet bez důkazů, respektive bez toho, aniž by je prakticky okamžitě doplnil konkrétními podklady či příklady, jež by bylo možné – tak jak je tomu v každém právním státě běžné – prošetřit. 

Nová webová aplikace na adrese www.datanu.cz obsahuje přehlednou databázi judikatury k nemajetkové újmě i orientační kalkulátor pro výpočet výše náhrady za ztížení společenského uplatnění

Nejvyšší soud ve spolupráci s Centrem dopravního výzkumu, v. v. i., představují novou webovou aplikaci obsahující podrobné informace ze soudních rozhodnutí, ve kterých se řešily nároky na náhradu za bolest, za ztížení společenského uplatnění (§ 2958 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) a nároky pozůstalých při usmrcení osoby blízké (§ 2959 zákona č. 89/2012 Sb.). Veřejně přístupná aplikace, kterou pro účely Nejvyššího soudu i pro vlastní výzkum důsledků dopravních nehod vytvořilo Centrum dopravního výzkumu, obsahuje rovněž kalkulátor k výpočtu procentuálního omezení funkčních schopností poškozeného (hodnocení ztížení společenského uplatnění podle doporučující Metodiky Nejvyššího soudu). 

Slavnostní zahájení soudního roku Mezinárodního trestního soudu v Haagu

Předseda Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. se zúčastnil slavnostního zahájení soudního roku Mezinárodního trestního soudu v Haagu a v té souvislosti konaného semináře „Komplementarita a spolupráce soudů v rámci globálního soudního systému“, který se při této příležitosti konal v nové budově tohoto soudu. Předseda Nejvyššího soudu prof. Pavel Šámal se setkal s předsedkyní Soudu Silvií Fernandéz de Gurmendi, která otevřela jednání za účasti dvaceti delegací předsedů vysokých soudů světa a předsedů mezinárodních soudů a s předsedkyní Zvláštního tribunálu pro Libanon Ivanou Hrdličkovou. 

Nejvyšší soud navštívila JUDr. Daniela Švecová, předsedkyně Nejvyššího soudu Slovenské republiky

Především příprava společné mezinárodní konference „Úloha Nejvyšších soudů v měnící se době“, která bude připomínat roli nejvyšších soudů ve stoleté historii po vzniku samostatné československé republiky v roce 1918, byla hlavním tématem pracovní návštěvy předsedkyně Nejvyššího soudu Slovenské republiky JUDr. Daniely Švecové u Nejvyššího soudu v Brně. Plánovaná mezinárodní konference se uskuteční ve dnech 5. až 7. listopadu 2018 v Brně i Bratislavě.