Generální prokurátor Albánie navštívil Nejvyšší soud

Předseda Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D přijal v úterý 9. 6. 2015 delegaci Generální prokuratury Albánie, v jejímž čele byl generální prokurátor Adriatik Llalla. Delegace Generální prokuratury Albánie navštívila ČR na pozvání nejvyššího státn 

Soudci Nejvyššího soudu přednášeli na Karlovarských právnických dnech

Předseda Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., místopředseda Nejvyššího soudu JUDr. Roman Fiala a další soudci Nejvyššího soudu JUDr. František Púry, JUDr. Ing. Pavel Horák, Ph.D., JUDr. Zdeněk Krčmář a JUDr. Petr Šuk se ve dnech 3. – 4. 6. 2 

Reakce Nejvyššího soudu na článek v MF Dnes

Nejvyšší soud cítí za potřebné se ohradit proti článku redaktora Martina Bibena v Mladé Frontě Dnes ze dne 2. 6. 2015 s titulkem „Nečesanému na svobodu pomohly politické konexe“. Už sám titulek článku působí zavádějícím dojmem a evokuje myšlenku, že rozho 

Konference o Nejvyšší radě soudnictví se stala otevřeným fórem odborné právnické veřejnosti

Nejvyšší soud ve dnech 13. – 14. 5. 2015 uspořádal společně s Justiční akademií a Českou společností pro evropské a srovnávací právo v brněnském hotelu International mezinárodní konferenci, která se stala otevřeným fórem pro diskusi nejširší odborné právni 

JUDr. Jindřich Urbánek soudcem ad hoc společného kontrolního orgánu Eurojustu

JUDr. Jindřich Urbánek, dlouholetý předseda senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu, byl jmenován soudcem ad hoc za Českou republiku do společného kontrolního orgánu Eurojustu. Eurojust byl zřízen Evropskou unií v roce 2002 s cílem zlepšit účinnost jednotliv 

Soudci Nejvyššího soudu podepsali dohody o narovnání platů

Všichni soudci Nejvyššího soudu podepsali k 23. 4. 2015 dohodu o narovnání platů soudců za roky 2012 až 2014. Soudci Nejvyššího soudu tím přijali dohodu, kterou soudcům navrhlo shromáždění předsedů všech soudů České republiky, představitelů Nejvyšš 

Rozhodnutí OOK - pracovněprávní vztah při úhradě pokut

Právní vztah založený tím, že zaměstnavatel poskytl zaměstnanci peněžní částku k zaplacení pokuty, která byla zaměstnanci uložena příslušným orgánem za přestupek, není vztahem pracovněprávním, a to ani v případě, že se zaměstnanec přestupku dopustil p 

Rozhodnutí OOK - vracení soudních poplatků nebo přeplatků na soudním poplatku

Vykonatelné usnesení soudu, kterým bylo státu (České republice) uloženo vrátit poplatníku soudní poplatek nebo přeplatek na soudním poplatku, je způsobilým titulem pro výkon rozhodnutí nebo exekuci. V řízení o výkon rozhodnutí nebo v exekučním řízení vedeném pod 

Zpráva Evropské komise o soudních systémech

V pondělí 9. března 2015 oznámila komisařka pro oblast spravedlnosti, spotřebitele a rovnosti žen a mužů Věra Jourová zveřejnění zprávy EU Justice Scoreboard, která poskytuje přehled o stavu kvality, účinnosti a nezávislosti soudních systémů členských stá 

Prohlášení shromáždění předsedů soudů na Nejvyšším soudu 11. 2. 2015

Dne 11. 2. 2015 se na půdě Nejvyššího soudu sešlo reprezentativní shromáždění předsedů všech soudů České republiky, představitelé Nejvyššího státního zastupitelství, Soudcovské unie a Unie státních zástupců. Jednali o usnesení vlády z 9. 2. 2015, kterým