Soudci Nejvyššího soudu podepsali dohody o narovnání platů

Všichni soudci Nejvyššího soudu podepsali k 23. 4. 2015 dohodu o narovnání platů soudců za roky 2012 až 2014. Soudci Nejvyššího soudu tím přijali dohodu, kterou soudcům navrhlo shromáždění předsedů všech soudů České republiky, představitelů Nejvyšš 

Rozhodnutí OOK - pracovněprávní vztah při úhradě pokut

Právní vztah založený tím, že zaměstnavatel poskytl zaměstnanci peněžní částku k zaplacení pokuty, která byla zaměstnanci uložena příslušným orgánem za přestupek, není vztahem pracovněprávním, a to ani v případě, že se zaměstnanec přestupku dopustil p 

Rozhodnutí OOK - vracení soudních poplatků nebo přeplatků na soudním poplatku

Vykonatelné usnesení soudu, kterým bylo státu (České republice) uloženo vrátit poplatníku soudní poplatek nebo přeplatek na soudním poplatku, je způsobilým titulem pro výkon rozhodnutí nebo exekuci. V řízení o výkon rozhodnutí nebo v exekučním řízení vedeném pod 

Zpráva Evropské komise o soudních systémech

V pondělí 9. března 2015 oznámila komisařka pro oblast spravedlnosti, spotřebitele a rovnosti žen a mužů Věra Jourová zveřejnění zprávy EU Justice Scoreboard, která poskytuje přehled o stavu kvality, účinnosti a nezávislosti soudních systémů členských stá 

Prohlášení shromáždění předsedů soudů na Nejvyšším soudu 11. 2. 2015

Dne 11. 2. 2015 se na půdě Nejvyššího soudu sešlo reprezentativní shromáždění předsedů všech soudů České republiky, představitelé Nejvyššího státního zastupitelství, Soudcovské unie a Unie státních zástupců. Jednali o usnesení vlády z 9. 2. 2015, kterým 

Soudce NS JUDr. Vojtek se stal Právníkem roku

Soudce Nejvyššího soudu JUDr. Petr Vojtek byl 30. 1. 2015 v Praze vyhlášen Právníkem roku v kategorii „Občanské právo“. JUDr. Vojtek se narodil v roce 1967 a je soudcem Nejvyššího soudu od roku 1998. Je členem velkého senátu a evidenčního senátu. Působí v se 

Prezident ČR jmenoval prof. JUDr. Pavla Šámala, Ph.D. předsedou NS

Prezident ČR jmenoval 22. 1. 2015 nového předsedu Nejvyššího soudu. Stal se jím dlouholetý soudce Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., který je soudcem tohoto soudu od roku 1993 a je významným českým právním teoretikem a akademikem. V roce 2006 získ 

JUDr. Brožová rezignovala na funkci předsedkyně NS

K rezignaci ve funkci předsedkyně Nejvyššího soudu ČR jsem se rozhodla s ohledem na svůj důchodový věk a dále proto, abych vyšla vstříc zásadním změnám ve vedení Nejvyššího soudu v souvislosti s novelou zákona o soudech a soudcích, dle které končí mandáty 

Odebírání vzorku DNA u zemřelého jako důkaz pro další řízení

Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu v rámci sjednocování rozhodovací praxe soudů schválilo na svém jednání 14. 1. 2015 pro uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 9. 2014, sp. zn. 30 Cdo 1982/20 

NS vrátil trestní věc bývalého příslušníka BIS k obvodnímu soudu

Nejvyšší soud v neveřejném zasedání vyhověl dovolání nejvyššího státního zástupce podané v neprospěch obviněného Mgr. J. F. (1967) , v jehož případě Obvodní soud pro Prahu 4 a Městský soud v Praze zastavily trestní stíhání pro přečin zpronevěry a věc vr