Nejvyšší soud vydal letošní čtvrté číslo čtvrtletníku AEQUITAS

Poslední letošní vydání elektronického čtvrtletníku AEQUITAS v úvodu nabízí rozhovor s JUDr. Pavlem Simonem, soudcem civilního kolegia Nejvyššího soudu, který je kandidátem na soudce Evropského soudu pro lidská práva. Soudce trestního kolegia JUDr. Ivo Kouřil popisuje některé další podrobnosti ke vzniku návrhu stanoviska Nejvyššího soudu k trestní odpovědnosti řidiče motorového vozidla ovlivněného jinou návykovou látkou než alkoholem. „Krizové plány nás připravovaly na povodeň, místo ní přišla ale tahle kovidová potvora“, říká v rozhovoru bezpečnostní ředitel soudu Antonín Uhlíř. A dovolíme si také představit nejčastější bezpříspěvkové dárce krve v našich řadách, kterým chceme alespoň takto publikovaným článkem veřejně poděkovat. 

Právní věty rozhodnutí schválené na zasedání trestního kolegia Nejvyššího soudu 16. prosince 2020

Nejvyšší soud již více než čtyři roky zveřejňuje na svých internetových stránkách právní věty, popř. stanoviska, aktuálně schválené oběma kolegii. V zájmu co nejrychlejšího informování veřejnosti nově tyto právní věty publikuje co nejrychleji právě formou pravidelných tiskových zpráv. Právní věty a stanovisko schválené na zasedání trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 16. prosince 2020 jsou součástí této tiskové zprávy. 

Předseda Nejvyššího soudu JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D., v úterý 22. prosince ve své pracovně přivítal bývalého soudce Soudního dvora EU prof. JUDr. Jiřího Malenovského, CSc., a Dr. iur. Mgr. Petru Škvařilovou-Pelzl, soudkyni Tribunálu Soudního dvora EU

Nejvyšší soud je připraven pod vedením Petra Angyalossyho dále rozvíjet pravidelnou a úspěšnou spolupráci se Soudním dvorem EU. S tím souvisí nejen každodenní aktivity oddělení analytiky a srovnávacího práva Nejvyššího soudu, rozhodovací činnost senátů, které se na Soudní dvůr EU obracejí ve věcech předložení předběžných otázek, ale v osobní a méně formální rovině mj. i setkávání se s českými zástupci u této nejvyšší evropské soudní instituce. I proto využil dnes Petr Angyalossy příležitost k setkání s bývalým soudcem Soudního dvora EU profesorem Jiřím Malenovským a soudkyní Tribunálu Petrou Škvařilovou-Pelzl. 

Trestní kolegium Nejvyššího soudu schválilo k publikaci v Zelené sbírce dvě nedávná rozhodnutí senátů č. 7 a č. 8, která přináší výklad k problematice tzv. prostorových odposlechů povolených soudcem v jiné trestní věci

Soudci trestního kolegia Nejvyššího soudu rozhodli na svém zasedání ve středu 16. 12. 2020 o tom, že usnesení ze dne 1. 9. 2020, sp. zn. 7 Tdo 865/2020, a taktéž usnesení ze dne 25. 8. 2020, sp. zn. 8 Tdo 647/2020, budou ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu publikována se společnou právní větou. 

Trestnímu kolegiu Nejvyššího soudu bude i příštích 5 let předsedat JUDr. František Púry, Ph.D.

Předseda Nejvyššího soudu JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D., jmenoval na další řádné pětileté funkční období do funkce předsedy trestního kolegia Nejvyššího soudu od 1. ledna 2021 opět JUDr. Františka Púryho, Ph.D., který kolegium vede už od 1. ledna 2016, předtím byl pověřen jeho vedením od 1. září 2015. 

Nejvyšší soud rozhodl o některých aktuálních otázkách prodeje výrobků se zdravotními účinky

Nejvyšší soud se ve třech rozhodnutích přijatých senátem 23 Cdo vyjádřil k souboru aktuálních otázek, jejichž společným znakem jsou známkoprávní a nekalosoutěžní souvislosti prodeje výrobků se zdravotními účinky. V rozsudku ze dne 30. 11. 2020, sp. zn. 23 Cdo 397/2020 posuzoval Nejvyšší soud situaci, kdy žalovaný bez souhlasu žalobce jako vlastníka ochranné známky dovážel z členského státu Evropské unie do České republiky originální léčivé přípravky (MIRENA a DIANE-35), které za účelem jejich umístění na tuzemský trh přebaloval do vnějšího obalu (nesoucího ochrannou známku) odlišného od původního balení, a to i co do jeho velikosti (resp. množství obsaženého výrobku). 

Právní věty rozhodnutí schválené na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu 9. prosince 2020

Nejvyšší soud již více než čtyři roky zveřejňuje na svých internetových stránkách právní věty schválené oběma kolegii. V zájmu co nejrychlejšího informování veřejnosti nově tyto právní věty publikuje také formou pravidelných tiskových zpráv. Právní věty schválené na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 9. prosince 2020 jsou součástí této tiskové zprávy. 

Nejvyšší soud na online Konferenci předsedů nejvyšších soudů střední a východní Evropy

Nejvyšší soud se i letos účastní Konference předsedů nejvyšších soudů střední a východní Evropy, která již tradičně představuje nejvýznamnější justiční fórum tohoto regionu. Akce se v letošním roce koná distanční formou, a to prostřednictvím dvou setkání ve dnech 30. 11. 2020 a 7. 12. 2020. Na konferenci, které se účastní justiční špičky střední a východní Evropy, zastupuje Nejvyšší soud jeho předseda JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D. spolu s ředitelem kanceláře předsedy, Mgr. Alešem Pavlem. 

Nejvyšší soud aktuálně rozhodl v některých otázkách přezkumu rozhodčích doložek

Nejvyšší soud se aktuálně ve dvou rozhodnutích přijatých senátem 23 Cdo (soudce zpravodaj JUDr. Ing. Pavel Horák, Ph.D.) vyjádřil k souboru otázek významně ovlivňujících možné zásahy do autonomie vůle stran při sjednávání rozhodčích doložek (konkrétně v rozsudku ze dne 18. 11. 2020, sp. zn. 23 Cdo 1337/2019, a v usnesení ze dne 18. 11. 2020, sp. zn. 23 Cdo 3972/2019). 

Právní věty rozhodnutí schválené na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu 11. listopadu 2020

Nejvyšší soud již více než čtyři roky zveřejňuje na svých internetových stránkách právní věty schválené oběma kolegii. V zájmu co nejrychlejšího informování veřejnosti nově tyto právní věty publikuje také formou pravidelných tiskových zpráv. Právní věty schválené na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 11. listopadu 2020 jsou součástí této tiskové zprávy.