Nejvyšší soud právě vydal letošní druhé číslo čtvrtletníku AEQUITAS

Právě vydané číslo AEQUITAS 2/2020 na své titulní straně publikuje fotografii nově jmenovaného předsedy Nejvyššího soudu JUDr. Petra Angyalossyho, Ph.D. Uvnitř čísla se Nejvyšší soud vrací ještě ke slavnostnímu aktu jmenování na Pražském hradě, předseda Nejvyššího soudu v úvodníku osobně píše o svém vztahu k tomuto magazínu. Čtenářům se představuje další velká investiční akce, kterou je výměna asi 400 oken a dveří, starých bezmála 100 let. Ty po celém obvodu památkově chráněné budovy soudu průběžně vystřídají autentické moderní repliky. Nejvyšší soud i tentokrát představuje svého nového soudce, konkrétně soudce trestního kolegia JUDr. Aleše Koláře. V dalším rozhovoru popisuje velitel jednotky justiční stráže ppor. Radovan Kotoulek ostrahu sídla Nejvyššího soudu a odpovídá také na otázky ze svého soukromí. 

Nesprávným úředním postupem může být i situace, kdy osoba jednající za státní orgán, resp. instituci, veřejně prezentuje nepravdivou informaci

Nejvyšší soud částečně vyhověl dovolání žalobkyně Imex Group, spol. s.r.o., ve sporu s žalovanou Českou republikou, resp. žalovanými ministerstvy obrany, vnitra a spravedlnosti. Částečně zrušil rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 9. listopadu 2017, zrušil též některé výroky rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 22. března 2017 a věc vrátil tomuto prvoinstančnímu soudu k dalšímu řízení. 

Předseda Nejvyššího soudu JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D., jednal v Bratislavě s předsedou Nejvyššího soudu Slovenska JUDr. Jánem Šikutou, Ph.D.

První zahraniční cesta předsedy Nejvyššího soudu Petra Angyalossyho měla v úterý 30. června 2020 cíl v Bratislavě, kde se setkal s předsedou Nejvyššího soudu Slovenské republiky Jánem Šikutou. Je náhodou, že oba byli jmenováni do čela svých institucí ve stejný den, 20. května 2020. I z toho důvodu, jak konstatovali, na počátku svého funkčního období řeší některé podobné problémy a výzvy. 

Právní věty rozhodnutí schválené na zasedání trestního kolegia Nejvyššího soudu 24. června 2020

Nejvyšší soud již více než tři roky zveřejňuje na svých internetových stránkách právní věty, popř. stanoviska, aktuálně schválené oběma kolegii. V zájmu co nejrychlejšího informování veřejnosti nově tyto právní věty publikuje co nejrychleji právě formou pravidelných tiskových zpráv. Právní věty a stanovisko schválené na zasedání trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 24. června 2020 jsou součástí této tiskové zprávy. 

Nejvyšší soud v Brně v úterý 23. června navštívila ministryně spravedlnosti Marie Benešová

Předseda Nejvyššího soudu při této příležitosti paní ministryni předal právě dokončený Etický kodex soudce, který vypracovala pod jeho vedením v uplynulých měsících třiadvacetičlenná skupina soudců z celé České republiky. Absence etického kodexu soudců byla mj. jednou z opakovaných výhrad, které vůči naší justici vznesla skupina států v boji proti korupci založená Radou Evropy (zkráceně GRECO). 

Nejvyšší soud zveřejnil celý text rozhodnutí ve věci přezkumu příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního hovoru, který iniciovala navrhovatelka Mgr. Jana Nečasová

Specializovaný senát trestního kolegia Nejvyššího soudu vydal dne 27. května 2020 ve věci celkem tři výroky, jimiž konstatoval, že zákon byl porušen v části týkající se navrhovatelky už prvotním příkazem k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu vydaným soudkyní Okresního soudu v Ostravě dne 5. září 2012, a v návaznosti na to pak i oběma příkazy k prodloužení doby trvání odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu vydanými Krajským soudem v Ostravě ve dnech 4. ledna 2013 a 3. května 2013. 

Předseda senátu civilního kolegia Nejvyššího soudu JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D., byl znovu zvolen prezidentem Evropské asociace soudců pracovních soudů (EALCJ)

Každoročně je volba nového prezidenta součástí pravidelného červnového setkání členů EALCJ. Poprvé byl JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D., zvolen prezidentem asociace loni při hlasování soudců pracovních soudů v Dublinu. Letos, v reakci na mimořádná bezpečnostní opatření ve v Evropě vyvolaná koronavirovou krizí, jednali spolu členové EALCJ na dálku pomocí vzdálených elektronických přístupů. Stejným způsobem se uskutečnila také volba prezidenta asociace na další roční funkční období. Evropští soudci pracovních soudců si při ní znovu zvolili předsedu senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky Lubomíra Ptáčka. 

Právní věty rozhodnutí schválené na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu 10. června 2020

Nejvyšší soud již více než tři roky zveřejňuje na svých internetových stránkách právní věty schválené oběma kolegii. V zájmu co nejrychlejšího informování veřejnosti nově tyto právní věty publikuje také formou pravidelných tiskových zpráv. Právní věty schválené na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 10. června 2020 jsou součástí této tiskové zprávy. 

Krajský soud v Praze musí znovu rozhodnout o žalobě PR agentury Bison & Rose na Ing. Andreje Babiše

Nejvyšší soud rozsudkem ze dne 22. 5. 2020 zrušil rozsudky odvolacího soudu (Vrchní soud v Praze) i soudu prvního stupně (Krajský soud v Praze) s tím, že na Krajském soudu v Praze bude, aby znovu projednal žalobu PR agentury Bison & Rose na Ing. Andreje Babiše. Předmětem sporu jsou výroky Ing. Andreje Babiše v médiích ve dnech 5. – 7. října 2015, kterými spojil právě tuto agenturu s výrobou fotomontáže kompromitujících fotografií tehdejšího ministra vnitra Milana Chovance v přítomnosti nahé ženy. Bison & Rose, s.r.o., proto požaduje po Ing. Andreji Babišovi veřejnou omluvu v médiích. 

Předsedou Nejvyššího soudu bude příštích deset let JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D.

Prezident České republiky Miloš Zeman jmenoval ve středu 20. května 2020 na funkční období 10 let nového předsedu Nejvyššího soudu JUDr. Petra Angyalossyho, Ph.D. Trestní soudce Petr Angyalossy byl slavnostně jmenován přesně 3 měsíce poté, kdy funkce předsedy Nejvyššího soudu zanikla jeho předchůdci prof. JUDr. Pavlu Šámalovi, Ph.D., v souvislosti s jmenováním soudcem Ústavního soudu. Soud v mezidobí vedl jeho místopředseda JUDr. Roman Fiala. Nový předseda Nejvyššího soudu se chystá seznámit veřejnost se svými plány a názory prostřednictvím médií už na zítřejší dopolední tiskové konferenci.