Právní věty rozhodnutí schválené na zasedání trestního kolegia Nejvyššího soudu 24. června 2020

Nejvyšší soud již více než tři roky zveřejňuje na svých internetových stránkách právní věty, popř. stanoviska, aktuálně schválené oběma kolegii. V zájmu co nejrychlejšího informování veřejnosti nově tyto právní věty publikuje co nejrychleji právě formou pravidelných tiskových zpráv. Právní věty a stanovisko schválené na zasedání trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 24. června 2020 jsou součástí této tiskové zprávy. 

Nejvyšší soud v Brně v úterý 23. června navštívila ministryně spravedlnosti Marie Benešová

Předseda Nejvyššího soudu při této příležitosti paní ministryni předal právě dokončený Etický kodex soudce, který vypracovala pod jeho vedením v uplynulých měsících třiadvacetičlenná skupina soudců z celé České republiky. Absence etického kodexu soudců byla mj. jednou z opakovaných výhrad, které vůči naší justici vznesla skupina států v boji proti korupci založená Radou Evropy (zkráceně GRECO). 

Nejvyšší soud zveřejnil celý text rozhodnutí ve věci přezkumu příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního hovoru, který iniciovala navrhovatelka Mgr. Jana Nečasová

Specializovaný senát trestního kolegia Nejvyššího soudu vydal dne 27. května 2020 ve věci celkem tři výroky, jimiž konstatoval, že zákon byl porušen v části týkající se navrhovatelky už prvotním příkazem k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu vydaným soudkyní Okresního soudu v Ostravě dne 5. září 2012, a v návaznosti na to pak i oběma příkazy k prodloužení doby trvání odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu vydanými Krajským soudem v Ostravě ve dnech 4. ledna 2013 a 3. května 2013. 

Předseda senátu civilního kolegia Nejvyššího soudu JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D., byl znovu zvolen prezidentem Evropské asociace soudců pracovních soudů (EALCJ)

Každoročně je volba nového prezidenta součástí pravidelného červnového setkání členů EALCJ. Poprvé byl JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D., zvolen prezidentem asociace loni při hlasování soudců pracovních soudů v Dublinu. Letos, v reakci na mimořádná bezpečnostní opatření ve v Evropě vyvolaná koronavirovou krizí, jednali spolu členové EALCJ na dálku pomocí vzdálených elektronických přístupů. Stejným způsobem se uskutečnila také volba prezidenta asociace na další roční funkční období. Evropští soudci pracovních soudců si při ní znovu zvolili předsedu senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky Lubomíra Ptáčka. 

Právní věty rozhodnutí schválené na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu 10. června 2020

Nejvyšší soud již více než tři roky zveřejňuje na svých internetových stránkách právní věty schválené oběma kolegii. V zájmu co nejrychlejšího informování veřejnosti nově tyto právní věty publikuje také formou pravidelných tiskových zpráv. Právní věty schválené na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 10. června 2020 jsou součástí této tiskové zprávy. 

Krajský soud v Praze musí znovu rozhodnout o žalobě PR agentury Bison & Rose na Ing. Andreje Babiše

Nejvyšší soud rozsudkem ze dne 22. 5. 2020 zrušil rozsudky odvolacího soudu (Vrchní soud v Praze) i soudu prvního stupně (Krajský soud v Praze) s tím, že na Krajském soudu v Praze bude, aby znovu projednal žalobu PR agentury Bison & Rose na Ing. Andreje Babiše. Předmětem sporu jsou výroky Ing. Andreje Babiše v médiích ve dnech 5. – 7. října 2015, kterými spojil právě tuto agenturu s výrobou fotomontáže kompromitujících fotografií tehdejšího ministra vnitra Milana Chovance v přítomnosti nahé ženy. Bison & Rose, s.r.o., proto požaduje po Ing. Andreji Babišovi veřejnou omluvu v médiích. 

Předsedou Nejvyššího soudu bude příštích deset let JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D.

Prezident České republiky Miloš Zeman jmenoval ve středu 20. května 2020 na funkční období 10 let nového předsedu Nejvyššího soudu JUDr. Petra Angyalossyho, Ph.D. Trestní soudce Petr Angyalossy byl slavnostně jmenován přesně 3 měsíce poté, kdy funkce předsedy Nejvyššího soudu zanikla jeho předchůdci prof. JUDr. Pavlu Šámalovi, Ph.D., v souvislosti s jmenováním soudcem Ústavního soudu. Soud v mezidobí vedl jeho místopředseda JUDr. Roman Fiala. Nový předseda Nejvyššího soudu se chystá seznámit veřejnost se svými plány a názory prostřednictvím médií už na zítřejší dopolední tiskové konferenci. 

Stříbrné ocenění nové přístavby budovy Nejvyššího soudu v soutěži Stavba roku Jihomoravského kraje 2019

Přístavba nového křídla budovy Nejvyššího soudu, slavnostně otevřená 1. října 2019, nyní získala 2. místo v soutěži Stavba roku Jihomoravského kraje, a to konkrétně v kategorii Stavby občanské vybavenosti. Investorem stavby, která stála 135 milionů korun, bylo Ministerstvo spravedlnosti, zhotovitelem a. s. Zlínstav, projektantem Arch.Design, s.r.o. Brno. Nová administrativní budova má sedm nadzemních pater a tři patra pod zemí. Uvnitř aktuálně pracuje přes 140 zaměstnanců soudu, především asistentů soudců. Kanceláře 71 soudců zůstávají v původní historické budově. 

Spor, ve kterém se poslanec Miroslav Kalousek domáhá omluvy po předsedovi vlády Andreji Babišovi, bude dále předmětem soudního řízení

Senát civilního kolegia Nejvyššího soudu dne 15. dubna 2020 rozhodl, že řízení, které postupně zastavily Okresní soud pro Prahu-západ i odvolací Krajský soud v Praze z důvodu poslanecké indemity, by mělo před soudem i nadále pokračovat. Nejvyšší soud tedy změnil napadené rozhodnutí odvolacího soudu tak, že se mění původní usnesení prvoinstančního okresního soudu o zastavení soudního řízení a předmětné řízení se nezastavuje. 

Právní věty rozhodnutí schválené na zasedání trestního kolegia Nejvyššího soudu 29. dubna 2020

Nejvyšší soud již více než tři roky zveřejňuje na svých internetových stránkách právní věty, popř. stanoviska, aktuálně schválené oběma kolegii. V zájmu co nejrychlejšího informování veřejnosti nově tyto právní věty publikuje co nejrychleji právě formou pravidelných tiskových zpráv. Právní věty a stanovisko schválené na zasedání trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 29. dubna 2020 jsou součástí této tiskové zprávy.