Nejvyšší soud se znovu naplno otevírá veřejnosti, po sedmi týdnech se od počátku května navrací k běžnému režimu

Nejvyšší soud v uplynulých týdnech musel, na rozdíl od obecných soudů nižších stupňů, kvůli riziku nákazy virem SARS-CoV-2 přijmout ve vztahu k veřejnosti jen omezené množství bezpečnostních opatření. Největší zásah do běžné činnosti soudu tak představovalo zkrácení doby pro osobní podání na podatelně Nejvyššího soudu. Počínaje pondělkem 4. května je toto omezení zrušeno a podatelna Nejvyššího soudu se standardně věnuje osobním podáním ve všedních dnech od 7.30 do 16.00 hodin. 

Nejvyšší soud právě vydává letošní první číslo elektronického čtvrtletníku AEQUITAS.

Nejvyšší soud právě vydává letošní první číslo elektronického čtvrtletníku AEQUITAS. Nebylo možné v něm pominout hlavní celosvětové téma, riziko nákazy virem SARS-CoV-2, proto se mj. na titulní straně objevuje symbol dnešní doby – roušky, které se nám v prvních dnech po vyhlášení nouzových opatření podařilo pro soudce a zaměstnance zajistit. AEQUITAS je pravidelně místem, kde seznamujeme veřejnost s novými soudci Nejvyššího soudu, tentokrát přináší rozhovor s JUDr. Davidem Vláčilem. Další z článků rekapituluje naši spolupráci s Nejvyšším soudem Nizozemska. Prostřednictvím fotografií se vracíme také na Pražský hrad, kde byl bývalý předseda Nejvyššího soudu prof. Pavel Šámal jmenován soudcem Ústavního soudu. Čtenáři získají i několik praktických rad z oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Do budovy Nejvyššího soudu je umožněn vstup pouze s respirátorem, rouškou anebo jinou ochranou úst a nosu. Soud svým soudcům, zaměstnancům a justiční stráži sám zajistil 100 ks roušek, další poskytne v pátek.

V souvislosti s rizikem nákazy SARS-COV-2 vydal dnes místopředseda Nejvyššího soudu JUDr. Roman Fiala opatření, které s okamžitou platností nařizuje všem osobám, jež se pohybují po budově Nejvyššího soudu, používat ochranné prostředky, respirátory, roušky, apod. Toto nařízení bylo vydáno bezprostředně poté, co soud sám zajistil pro své soudce, zaměstnance a také justiční stráž prvních 100 ks roušek. Dodávku dalších 300 ks má Nejvyšší soud přislíbenu na tento pátek. 

Nejvyšší soud v návaznosti na rozhodnutí vlády o zákazu volného pohybu osob upravil provoz své podatelny, osobní podání budou možná jen v pondělky a středy od 8.00 do 11.00 hodin

Nejvyšší soud i nadále plní základní úkoly, kterými je pověřen. V návaznosti na nedělní rozhodnutí Vlády ČR o zákazu volného pohybu osob však upravil zvláštní režim podatelny tak, že osobní podání jsou možná pouze v pondělky a středy v čase 8.00 – 11.00 hodin. Elektronická podání Nejvyšší soud dále přijímá ve standardním režimu, tzn. nepřetržitě. 

Nejvyšší soud po zasedání krizového štábu zpřísňuje bezpečnostní opatření, svoji budovu zcela pro veřejnost neuzavírá, avšak vyzývá všechny, aby předem zvážili, zda soud nekontaktovat raději telefonicky anebo písemně

Místopředseda Nejvyššího soudu JUDr. Roman Fiala v návaznosti na dnešní zasedání Krizového štábu Nejvyššího soudu vydal opatření, která mají za cíl zabránit šíření respiračních onemocnění v soudní budově. Opatření č. 1/2020 řeší mimo jiné styk s veřejností. Nejvyšší soud se před návštěvami zcela neuzavírá, doporučuje však raději písemný anebo telefonický kontakt. 

Právní věty rozhodnutí schválené na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu 11. března 2020

Nejvyšší soud již více než tři roky zveřejňuje na svých internetových stránkách právní věty schválené oběma kolegii. V zájmu co nejrychlejšího informování veřejnosti nově tyto právní věty publikuje také formou pravidelných tiskových zpráv. Právní věty schválené na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 11. března 2020 jsou součástí této tiskové zprávy. 

Nejvyšší soud zveřejnil výstupy 3. rodinněprávního sympozia Justiční akademie na téma střídavá péče

Nejvyšší soud zveřejňuje od loňského roku na svých webových stránkách výstupy ze sympozií Justiční akademie. Smyslem sympozií je formou odborného dialogu vedeného mezi soudci všech instancí a Ústavního soudu se zástupci dalších profesí nalézat modelová řešení typových případů rodinného práva, jež by odpovídaly požadavkům kladeným na moderní opatrovnickou justici. 

Právní věty rozhodnutí a stanovisko schválené na zasedání trestního kolegia Nejvyššího soudu 4. března 2020

Nejvyšší soud již více než tři roky zveřejňuje na svých internetových stránkách právní věty, popř. stanoviska, aktuálně schválené oběma kolegii. V zájmu co nejrychlejšího informování veřejnosti nově tyto právní věty publikuje co nejrychleji právě formou pravidelných tiskových zpráv. Právní věty a stanovisko schválené na zasedání trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 4. března 2020 jsou součástí této tiskové zprávy. 

Nejvyšší soud odkládá akce, které plánoval uspořádat jako součást Noci práva v pátek 6. března 2020, na pozdější termín

Nejvyšší soud se rozhodl vzhledem k aktuální bezpečnostní situaci, kdy se po celé České republice přijímají opatření, která mají zabránit dalšímu šíření koronaviru COVID-19, odložit plánované akce, jimiž se dne 6. března 2020 hodlal od 16.00 hodin aktivně zapojit do programu Noci práva. Na neurčito tak odkládá jak plánované prohlídky budovy soudu, tak i besedu se svými soudci. 

Prezident republiky jmenoval prof. JUDr. Pavla Šámala, Ph.D., soudcem Ústavního soudu

Prezident republiky Miloš Zeman dnes v 15.15 hod. jmenoval podle čl. 62 písm. e) a čl. 84 odst. 2 Ústavy České republiky prof. JUDr. Pavla Šámala, Ph.D., soudcem Ústavního soudu. Jmenováním prof. JUDr. Pavla Šámala, Ph.D., soudcem Ústavního soudu zanikla jeho funkce předsedy Nejvyššího soudu. Kompetence předsedy Nejvyššího soudu bude vykonávat místopředseda Nejvyššího soudu, JUDr. Roman Fiala, a to až do chvíle, kdy prezident republiky jmenuje nového předsedu Nejvyššího soudu. JUDr. Roman Fiala předpokládá, že do doby jmenování nového předsedy Nejvyššího soudu bude zajišťovat běžný chod soudu a kontinuitu jeho každodenních činností. „Vylučuji v tomto období jakékoli zásadní a koncepční zásahy do dosavadního bezproblémového chodu Nejvyššího soudu“, uvádí v této souvislosti JUDr. Roman Fiala.