Předsedové Nejvyššího soudu v letech 1918 až 1989

Augustin Popelka
První president Nejvyššího soudu v letech 1918 –1930