JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D., předseda Nejvyššího soudu

Narodil se v roce 1964 v Přerově.

Dětství prožil na slovensko-maďarském pomezí v Čalove (dnes Veĺký Meder).
Po absolvování gymnázia v Dunajskej Strede vystudoval nejprve sociálně-právní nástavbu v Nitre.
V roce 1988, po absolvování dvouleté základní vojenské služby, začal dálkově studovat na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kterou pak úspěšně ukončil a v roce 1998 na ní získal zároveň akademické tituly JUDr. a Ph.D. Právnickou fakultu tak absolvoval při zaměstnání, kdy současně pracoval v různých dělnických, technických i administrativních profesích.

Soudcem byl jmenován v roce 1996, od tohoto roku působil jako předseda senátu u Okresního soudu v Olomouci, od roku 1999 byl předsedou senátu Krajského soudu v Ostravě, pobočka Olomouc.
V roce 2004 se stal soudcem Vrchního soudu v Olomouci, později předsedou senátu, současně byl deset let tiskovým mluvčím Vrchního soudu v Olomouci.
Ke dni 1. 4. 2017 byl jmenován soudcem senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu, od léta 2018 je předsedou senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu.
Už v prvním roce působení u Nejvyššího soudu byl jmenován soudcem ad hoc za Českou republiku do společného kontrolního orgánu Eurojustu. Vedl pracovní skupinu, která v roce 2020 připravila Etický kodex soudců České republiky.
Předsedou Nejvyššího soudu byl JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D., jmenován na funkční období 10 let dne 20. 5. 2020 prezidentem republiky Milošem Zemanem.

JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D., je ženatý, dcera Eva pracuje také v justici, momentálně je na rodičovské dovolené, manželka Ivana je administrativní pracovnicí Fakultní nemocnice v Olomouci.

Jazykové znalosti:
Němčina, Maďarština, Slovenština – pokročilé
Angličtina, Ruština – základní

Jako jednu z hlavních priorit v čele Nejvyššího soudu si JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D., stanovil další zkracování délek dovolacího řízení. Hodlá tak pokračovat v trendu, který nastolil jeho předchůdce prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., a to především tím, že bude rozvíjet vhodné podmínky k poklesu počtu nevyřízených věcí evidovaných jednotlivými senáty, zvláště pak senáty o poznání více zatíženého občanskoprávního a obchodního kolegia. To vše i přesto, že je podle statistik za rok 2020 průměrná délka dovolacího řízení v civilních věcech u Nejvyššího soudu asi 185 dnů, u trestního řízení 44 dnů. JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D., je rovněž připraven dále pokračovat v posilování důvěry veřejnosti v soudní systém a tím i její prestiže. Je si vědom toho, že Nejvyšší soud prochází generační obměnou, proto se chce osobně zasadit o pečlivý výběr nových soudců, kteří v dalších letech nahradí ty odcházející po dovršení věkové hranice 70 let.