ČSSD vs. Altner: odklad vykonatelnosti aplikuje Nejvyšší soud i v jiných případech

Odklad vykonatelnosti, o kterém Nejvyšší soud rozhodl ve sporu mezi ČSSD a bývalým advokátem Zdeňkem Altnerem, aplikoval od roku 2013 také v desítkách dalších případů. Vyplývá to ze statistiky, kterou poskytl mluvčí soudu Petr Tomíček. Právě díky odkladu vykonatelnosti ČSSD zatím nemusí platit Altnerovi téměř 338 milionů korun za zastupování ve sporu o Lidový dům. Čeká se na definitivní rozhodnutí o dovolání strany.

Celkem soud od 1. ledna 2013 do poloviny letošního června odložil vykonatelnost v 56 případech, ve 24 dalších kauzách odložil právní moc předchozího rozhodnutí odvolacího soudu. Obě možnosti dává NS občanský soudní řád, a to jak na návrh účastníka sporu, který podává dovolání, tak případně z vlastní iniciativy.

Celkový počet žádostí o odklad, tedy včetně těch neúspěšných, NS neeviduje. V informačním systému zaznamenává jen ty případy, kdy odklad skutečně přizná. „Nelze proto vypočítat ‚procentuální úspěšnost‘ žadatelů o odklad,“ uvedl Tomíček.

NS podle informací ČTK v rozhodnutí ve sledovaném sporu s Altnerem stručně konstatoval, že ČSSD by mohla vzniknout vážná újma, pokud by k odkladu vykonatelnosti nepřistoupil. Zdůraznil, že odkladem nijak nepředjímá výsledek. Altner rozhodnutí kritizoval, podle něj tak soud lidem vzkázal, že nemají platit závazky ze smluv, ani když jsou pravomocně přisouzené.

Senáty NS podle Tomíčka obecně postupují tak, že v prvních dnech po přidělení předběžně prostudují spis, a to i proto, aby zjistily, zda neobsahuje návrh na odklad. Poté buď konstatují, že žádná újma nehrozí, anebo se návrhem začnou přednostně zabývat. Mohou rozhodnout samostatným usnesením, anebo v rámci rozhodnutí o celém dovolání.

Dovolací řízení v civilním a obchodním kolegiu trvá v průměru necelých 200 dní. O návrzích na odklad rozhodují senáty mnohem rychleji, někdy i v řádu dnů.

Altner na konci března vyhrál letitý spor se sociální demokracií, kterou zastupoval ve sporu o Lidový dům. Soudy pravomocně přiznaly, že mu ČSSD musí zaplatit 18,5 milionu a smluvní pokutu, která za 5734 dní od podání žaloby do vynesení rozsudku činí 318 milionů Kč, a další soudní poplatky. Sociální demokraté proti rozsudku podali dovolání, v němž navrhli i odklad vykonatelnosti.

Rozhodnutí městského soudu bylo ovšem pravomocné a vykonatelné, ale sociální demokracie odmítala Altnerovi peníze poslat. Odůvodňovala to obavou, že v případě úspěchu u NS už by peníze od bývalého advokáta nikdy nedostala zpět. Uspokojovala proto jen Altnerovy věřitele, kteří se jí hlásili.

Zdroj:
http://www.lidovky.cz/cssd-vs-altner-s...mov.aspx?c=A160622_174609_ln_domov_ELE

23. 6. 2016