Na advokáta, který chtěl pronést na soud dýku, čeká kárné řízení

Advokáta, který zalhal při vstupu do budovy Okresního soudu v Břeclavi, že nemá u sebe zbraň, čeká kárné řízení. České justici to potvrdila mluvčí České advokátní komory PhDr. Iva Chaloupková. O excesu informoval vedení Komory předseda Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal Ph.D. ČAK se na něj obrátila, aby se zasadil v rámci soudní soustavy o důstojné prohlídky advokátů.

Podle předsedy JUDr. Martina Vychopeně by nicméně selhání jednotlivce nemělo výrazně ovlivnit vzájemnou spolupráci NS a ČAK při pokusu zlepšit důstojnost vstupování advokátů do soudních budov. „V posledním roce ČAK zaregistrovala zvýšený počet stížností advokátek a advokátů na nedůstojnost bezpečnostních kontrol u vstupů do soudních budov. Máme k dispozici desítky stížností na zouvání z bot, vysvlékání z opasků od kalhot a sukní, vyjímání kovové spony z vlasů,“ konstatuje vedení Komory. „Předseda ČAK a další členové představenstva neustále jednají s vedoucími činiteli justice a na podobné praktiky upozorňují – ve snaze najít přijatelný kompromis: dostatečnou bezpečnostní kontrolu při současném zachování důstojnosti advokátů během těchto kontrol.“

Jak dále prohlášení uvádí, snaha postarat se o důstojnost prohlídek u vstupů do soudních budov nyní ale dostala ránu pod pás, a to z řad samotných advokátů. Informace, které předseda NS Pavel Šámal zaslal minulý týden, působí jako studená sprcha.

„Příslušníci justiční stráže u OS v Břeclavi nalezli u vstupujícího advokáta R. B. nebezpečný předmět (tlačnou dýku), přičemž dotyčný advokát na dotaz, zda má u sebe nebezpečný předmět či zbraň uvedl, že nikoliv. Po detekci rámovým detektorem byl advokát vyzván k odložení opasku. Po zdráhání a argumentaci o nedůstojné kontrole tak učinil a při kontrole opasku v RTG byl dohledán nebezpečný předmět,“ cituje prohlášení z dopisu Šámala Vychopeňovi.

Předseda NS je přesvědčen, že důkladná kontrola osob včetně advokátů vstupujících do soudních budov je nezbytná k zajištění bezpečnosti a hladkého průběhu soudních jednání, ale i přes tento incident nadále zastává názor, že kontrola musí zohledňovat důstojnost kontrolované osoby. Českou advokátní komoru však požádal o informování advokátní veřejnosti o tomto excesu a vyzval advokáty k důslednému dodržování pravidel pro vstup do soudních budov.

Vychopeň obratem Šámala vyrozuměl, že jednání dotyčného advokáta považuje osobně za zcela nepřijatelné – zejména ve spojení se snahou ČAK o usnadnění vstupu advokátů do soudních budov, a oznámení předsedy NS okamžitě postoupil podnětem tajemníka ČAK předsedovi kontrolní rady ČAK jakožto kárnému žalobci za účelem přešetření této politováníhodné záležitosti a k přijetí dalších opatření, neboť jednání advokáta může naplňovat skutkovou podstatu kárného provinění. „Vážení kolegové, mějme úctu k práci těch druhých, ať již ostatních advokátů, vedení ČAK, ale i všech těch, kteří zajišťují řádné fungování justice v tomto státě,“ uzavírá prohlášení vedení Komory svým členům.

Článek naleznete zde:
http://www.ceska-justice.cz/2016/05/na-advokata-ktery-chtel-pronest-na-soud-dyku-ceka-karne-rizeni/


30. 5. 2016