Nejvyšší soud: Generátor rozdělování případů není potřeba, odmítáme ho

Elektronický generátor rozdělování věcí na soudech odmítl v meziresortních připomínkách Nejvyšší soud (NS). Kromě obecně záporného stanoviska apeluje na Ministerstvo spravedlnosti, aby byla v zákoně jasně stanovena výjimka, že NS se nový způsob rozdělování věcí netýká. Změnu Ministerstvo spravedlnosti navrhuje v rámci rozsáhlejší novelizace občanského soudního řádu. Dosavadní právní úprava podle ministra Roberta Pelikána zcela nevylučuje možnost, že bude dopředu možné odhadnout, který soudce či senát bude řešit následující napadnutou věc, a je zcela nevyhovující.
Nejvyšší soud však s tímto nesouhlasí, protože „Současná právní úprava přidělování věcí v rámci jednotlivých soudů skýtá dostatečné záruky zajištění práva na zákonného soudce a na nestranný soud ve smyslu článků 36 odst. 1 a 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. V meziresortních připomínkách elektronický generátor odmítnul a předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal již dříve uvedl, že je škoda, že ministerstvo záměr více neprodiskutovalo se soudci na všech úrovních dříve, než jej předložilo už jako součást návrhu novelizace zákona o soudech a soudcích.

Kromě obecně záporného stanoviska, kritizuje Nejvyšší soud, že náležitosti generátoru přidělování a způsobu jeho provozování bude stanoveno vyhláškou, kterou není možné posoudit, protože doposud nebyla zveřejněna. Navrhovaná právní úprava je komplikovaná, předjímá možné technické nedostatky ve fungování, problematické bude i nastavení algoritmu rozdělování nápadu a hrozí, že nebude možné zajistit rovnoměrné rozložení věcí mezi jednotlivé senáty a soudce.

Dále také Nejvyšší soud upozorňuje na neřešení zajištění, aby byla naplněna zásada, že na jedné straně nebude generátor posuzovat obsah žaloby, ale na druhé straně bude zachována specializace, protože bez posouzení obsahu žaloby nelze zajistit specializaci. Navíc při rozhodování u žalob pro zmatečnost je nutná zpětná kontrola. Náhodný výběr je však neurčitý a tedy i nekontrolovatelný.


Generátor nezohledňuje rozdílnou velikost soudů, počet jejich soudců, ani specializaci vyřizování agend. Nejvyšší soud generátor nepovažuje za vhodnou ani potřebnou změnu a požaduje v zákoně výjimku, že se jej nový způsob přerozdělování netýká.

Celý článek naleznete zde:
http://www.ceska-justice.cz/2016/04/nejvyssi-soud-generator-rozdelovani-pripadu-neni-potreba-odmitame-ho/