Nejvyšší soud je zahlcen prací, některá řízení se táhnou roky

Nejvyšší soud nedávno zveřejnil výroční zprávu o své činnosti v letech 2014 – 2015, z níž je patrné, že se nedaří zásadně snížit zůstatek napadených věci z předchozích let. Pro Nejvyšší soud je dovolací agenda klíčová, ale mimo ni zahrnuje rozhodovací činnost Nejvyššího soudu také spory o příslušnost mezi soudy, vyřizování návrhů na odnětí a přikázání věci, námitek podjatosti proti soudcům vrchních soudů, návrhů na určení lhůty k provedení procesního úkonu, nebo návrhů na uznání cizích pravomocných rozhodnutí.
Právní rádce se zabýval ve svém článku právě počtem nevyřízených věcí v průběhu posledních let a uvedl, že téměř o čtvrtinu přibylo v roce 2015 podání k Nejvyššímu soudu v porovnání s rokem 2013. V roce 2015 skončilo u Nejvyššího soudu 8 614 nových věcí.

"V důsledku tohoto vývoje vyvstává obava, že množství nevyřízených věcí naroste do té míry, že nebudeme schopni rozhodovat o všech věcech v přiměřených lhůtách," upozornil předseda Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. a uvedl také, že délka civilního řízení před Nejvyšším soudem se pohybuje těsně pod hranicí 200 kalendářních dní a u trestního řízení je to kolem 40 dnů. Přesto na konci roku 2015 zůstalo soudcům civilního kolegia na stole 2 838 nevyřízených případů.

Předseda Nejvyššího soudu ocenil pomoc ze strany ministerstva spravedlnosti, které loni začalo připravovat nové legislativní řešení dovolání v občanskoprávních věcech a Nejvyššímu soudu poslalo téměř padesát asistentů, kteří zrychlují práci soudců. Naopak předseda Nejvyššího soudu neuspěl s žádostmi o navýšení počtu soudců Nejvyššího soudu.

"Doufám, že se nám společně podaří tento nepříznivý vývoj přinejmenším zastavit, což je tím více důležité vzhledem k tomu, že se v nejbližších letech očekává vlna sporů vyplývajících z právní úpravy institutů nového občanského zákoníku a navazujících zákonů," uzavřel Pavel Šámal.


Celý článek naleznete zde:
http://PravniRadce.iHNed.cz/c1-6528365...en-praci-nektera-rizeni-se-tahnou-roky

10. 5. 2016