Pelikán navrhuje zavést náhodný generátor přidělování věcí soudcům

Ministerstvo spravedlnosti (MSp) odeslalo do připomínkového řízení poměrně rozsáhlou novelu zákona č. 99/1963 Sb. - občanského soudního řádu a dalších zákonů. Jedná se o zákony č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních, zákon č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích, zákon č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích, zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a zákon č. 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření.
Ministr spravedlnosti Robert Pelikán navrhuje mj. elektronický generátor přidělování věcí. Generátor by sloužil jako nový způsob přidělování věcí u soudů v České republice. Ministerstvo spravedlnosti, které by generátor spravovalo, odůvodnilo tuto změnu tak, že je vyloučen lidský faktor a je tak zajištěna náhodnost výběru soudního oddělení, kterému napadená věc připadne. Nynější právní úprava nemůže vyloučit možnost, že bude dopředu možné odhadnout soudce, či senát, který bude řešit následující napadnutou věc. V novém systému by se jednalo o algoritmus, který generuje čísla a zajistí tak nemožnost odhadnou, které číslo bude následovat.

Možné jsou ale i výjimky
„… na některých soudech může být pouze jedno soudní oddělení na daný soudní úsek a podle MSp bude pro tyto případy nutné stanovit alternativní způsob přidělování věcí. „Výjimka je stanovena taktéž pro Nejvyšší soud a Nejvyšší správní soud, které podmínku specializace minimálně dvou soudních oddělení splnit nemusí. Důvodem této výjimky je především odlišná organizační struktura nejvyšších soudů. Přesto, bude-li na Nejvyšším soudu nebo na Nejvyšším správním soudu určena stejná specializace dvěma soudním oddělením, automatické přidělování věcí se uplatní“, plánuje MSp.“

Celý článek naleznete zde:
http://www.ceska-justice.cz/2016/03/pelikan-navrhuje-zavest-nahodny-generator-pridelovani-veci-soudcum/