Překreslete mapu soudů, žádá Rychetský

Šéfové nejdůležitějších českých soudů kritizují současné uspořádání justice a zahajují diskusi o jejím novém rozložení.

Podle předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského spočívá hlavní problém soustavy v její asymetrii.

Soudy by totiž mohly být efektivnější.

Špičky české justice volají po novém uspořádání soudů. „Vyzývám k zahájení věcné diskuse vedoucí k překreslení mapy celé soudní soustavy, tak aby byla územně i profesně vyvážená,“ pronesl na letošním ročníku kongresu Právní prostor předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský. Jistou analogii lze podle něj spatřit v dosud marné snaze o vytvoření sítě územně dostupných nemocnic.

Současnou čtyřstupňovou soustavu, kterou tvoří okresní, krajské a vrchní soudy a na vrcholu Nejvyšší soud a Nejvyšší správní soud, by podle něj měl nahradit pouze třístupňový systém. Jak připomněl, soustava soudů už nekopíruje územní uspořádání státu a soudy se výrazně liší různým počtem soudců.

S požadavkem na nové uspořádání českých soudů vystoupil na kongresu také předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal. Na justici se podle něj navalilo obrovské množství věcí, jež má řešit, a proto musí být soustava efektivní. To zmínil i Rychetský, podle něhož soudci začali po druhé světové válce řešit také věci, které dříve připadaly například starostovi, faráři či panu učiteli.

S reformou se musí podle Šámala začít hned u nejnižších soudů, které by se do budoucna neměly označovat za okresní, ale za soudy prvního stupně. Až následně bude možné řešit, co s vyššími články justice. Byla by tak podle něj chyba rovnou zrušit vrchní soudy, i když se o tom nyní často diskutuje. Šámal proto kritizoval uvažovanou přeměnu krajských poboček v Liberci nebo v Pardubicích na samostatné soudy. Tím se soustava jen více rozkolísá, uvedl předseda Nejvyššího soudu, podle něhož se v tomto ohledu pracuje jen na detailech, politických zájmech a osobním zviditelnění. To je podle něj v Česku typické – při reformách se řeší úplné detaily místo koncepčních záležitostí.

Soudy musejí být podle Šámala vytížené rovnoměrně, aby nedocházelo k rozdílům v délce jejich řízení jen z teritoriálních důvodů. To je problém zejména na severu Čech, v Ostravě či na jižní Moravě, kde jsou soudy dlouhodobě přetíženy množstvím kauz. Lidé i firmy tam tak musejí na rozhodnutí typově identických kauz čekat daleko déle než například v jižních Čechách.

Malé soudy stagnují
Postoje Rychetského a Šámala podpořil na kongresu rovněž předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa. Soudce Ústavního soudu a čestný prezident Soudcovské unie ČR Tomáš Lichovník však připomněl, že problémy mají v současnosti spíše velké soudy a aglomerace, ty malé naopak řízení zvládají bez problémů. Podle Lichovníka, který má zkušenosti i z nejnižších článků justice, je důležitý rovněž společenský rozměr menších soudů.
Právě ty však Pavel Rychetský zkritizoval. Malé soudy, kde působí jen několik soudců, mohou podle něj utrpět i odborně. Větší kolektiv a vzájemná argumentace jsou podle Rychetského nutné k neustrnutí judikatury a odbornosti. Zároveň však uvedl, že problém je v asymetrii celé soustavy.

Kdo má být vlastně soudce
Soudy se mají podle předsedy Ústavního soudu rovněž zbavit „stavovského incestu“, tedy uzavřeného soudcovského sboru, a naopak umožnit profesní prostupnost. Soudci by se tak stávali nejen čekatelé a asistenti, ale například advokáti nebo notáři. Začínající soudce by rovněž neměl být přidělován k okresnímu soudu, jako je tomu v současnosti, ale k soudu druhého stupně. Až následně byměl být podle Rychetského povýšen finančně i kariérně do první linie, která je co do rozhodování vůbec nejsložitější.

Zvláště Josef Baxa pak velmi důrazně odmítl aktuální záměr ministerstva spravedlnosti, podle něhož by měly být jednotlivé kauzy přidělovány soudcům prostřednictvím automatického generátoru. Podle Baxy jde o paušální vyjádření nedůvěry k dosavadnímu justičnímu systému a jeho aktérům.

***

Je nutná kompletní revize soudní soustavy, nově by měla být územně i profesně vyvážená. Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu

Všechny soudy by měly být rovnoměrně vytíženy, abych nedocházelo k rozdílům jen kvůli geografickým odlišnostem. Pavel Šámal, předseda Nejvyššího soudu

Zdroj:
Lidové noviny