Přepis rozhovoru s prof. JUDr. Pavlem Šámalem. Ph.D., ze dne 29. ledna 2020 z pořadu České televize Události, komentáře

Z pořadu Události, komentáře, Česká televize 29. 1. 2020, od 22:00


Světlana WITOWSKÁ, moderátorka
Novým ústavním soudcem bude Pavel Šámal, dosavadní předseda Nejvyššího soudu. Senát schválil jeho nominaci, v tajné volbě získal 61 ze 76 odevzdaných hlasů. Po víc než roce tak bude Ústavní soud znovu kompletní.

Miroslav ANTL, předseda senátního ústavně-právního výboru /nestr. za ČSSD/
Jsem rád, že Senát vlastně se odosobnil od toho, že návrh přichází z Hradu, a skutečně vybral toho nejlepšího.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka

A Pavla Šámala teď vítám v Událostech, komentářích, dobrý večer.

Pavel ŠÁMAL, předseda, Nejvyšší soud

Dobrý večer.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka

Vy jste získal jasnou podporu v Senátu. Jak si tu svoji roli ústavního soudce představujete? Co pro vás bude nejpodstatnější?

Pavel ŠÁMAL, předseda, Nejvyšší soud
Tak pro mě bude nejpodstatnější se především seznámit s tou, s tím fungováním Ústavního soudu. Já samozřejmě, je mi známo, jaké jsou pravomoci Ústavního soudu a co Ústavní soud dělá. Ale prakticky jsem to nikdy nedělal, bude to vlastně pro mě nová výzva, tak, jak jsem říkal, a předpokládám, že poté, co se seznámím vlastně s fungováním Ústavního soudu, tak potom se zapojím do toho rozhodování.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka
Vy jste v Senátu taky řekl, že jste v tom těžkém rozhodování se radil i s odborníky ze svého okolí, kolik z nich vás od přijetí té nabídky zrazovalo a proč?

Pavel ŠÁMAL, předseda, Nejvyšší soud
Tak samozřejmě radil jsem se více lidmi, někteří mě zrazovali z toho důvodu, abych zůstal ve funkci předsedy Nejvyššího soudu, protože měli představu, že jest, jsem jako osoba v podstatě nenahraditelná v tom nebo takhle mi to řekli.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka
To je hezké vysvětlení.

Pavel ŠÁMAL, předseda, Nejvyšší soud
Že si, jako že si jako nedovedou představit, že tam nebudu. Já jsem je naopak ubezpečoval, že si myslím, že každý je nahraditelný a že jde o to najít vhodnou osobu, která bude pokračovat v tom, co jsem začal.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka
A kdo by to měl být ta osoba?

Pavel ŠÁMAL, předseda, Nejvyšší soud
Já samozřejmě mám určité typy, ale bohužel se vám musím omluvit, já je neprozradím, protože jsem slíbil panu prezidentovi, když jsme se o tom bavili, že mu nejprve ty vhodné typy sdělím jemu.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka
Chápu, ale typově alespoň, měl by to být podle vás někdo, kdo už teď na Nejvyšším soudu působí, anebo spíš někdo zvenčí, například i z mezinárodního pole?

Pavel ŠÁMAL, předseda, Nejvyšší soud
Ne, takto, musí to být soudce Nejvyššího soudu, protože to je vlastně, to vychází z judikatury právě Ústavního soudu, který jednoznačně ve svém plenárním nálezu zavázal pana prezidenta k tomu, že může vybírat pouze ze soudců, soudců Nejvyššího soudu, ale samozřejmě ...

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka

Tak ale to se dá zařídit, aby někdo, kdo třeba působí v cizině na mezinárodním poli, se soudcem Nejvyššího soudu stal, tak se ptám, jaká typově osobnost, jestli by to měl být člověk s mezinárodní zkušeností, anebo spíš člověk ukotvený už teď ve vaší instanci, kdo by to měl být? Jméno samozřejmě nechci.

Pavel ŠÁMAL, předseda, Nejvyšší soud
No musí to být člověk, který bude schopen tuto funkci vykonávat, takže jako měl by to být člověk, který jednak zná českou justici, to znamená ví, jakým způsobem česká justice funguje, jak fungují nižší soudy, jakým funguje, jakým způsobem funguje Nejvyšší soud, ale zároveň samozřejmě mezinárodní zkušenosti a další jakékoliv praktické zkušenosti jsou jenom vítány.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka

Vy jste taky řekl, že na Nejvyšším soudu zůstane mnoho věcí, které nestihnete dokončit, které třeba to jsou, které vás mrzí, že nedotáhnete?

Pavel ŠÁMAL, předseda, Nejvyšší soud

Tak spoustu věcí jsme udělali. Já myslím, že, a řekl jsem to i v Senátu, že pokud mě Senát schválí, a pak se to stalo, takže vlastně si myslím, že budu předávat Nejvyšší soud svému nástupci v dobré kondici, rozhodně v lepší kondici, než jsem ho přebíral, ať už z hlediska personálního, ať už z hlediska budovy, kterou jsme dokončili, své nové křídlo budovy právě minulý rok. Myslím si, že další věci, vývoj nápadů, vývoj řešení věcí, všechno je víceméně pozitivní v posledních letech, takže myslím si, že v současné době je Nejvyšší soud ve skutečně dobré kondici a můj nástupce bude mít v tomto ulehčenou situaci.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka
Předseda ústavně-právního výboru Miroslav Antl, kterého jsme před chvílí viděli, tak i dnes připomněl, že jste otcem trestního zákoníku. Čím garantujete, že jako ústavní soudce si udržíte kritický odstup, protože se může stát, že se budete vyjadřovat k tématům, která se týkají právě trestního zákoníku, jehož jste autorem?

Pavel ŠÁMAL, předseda, Nejvyšší soud
Já si myslím, že každý soudce musí mít kritický odstup, musí být pokorný, já říkám, že pokora je jedna ze základních vlastností soudců, a to je pak otázka i vlastního rozhodování tak, že musíte posuzovat každý ten právní předpis nejenom z hlediska toho, jestli vám je příjemné, jak je zformulován a jakým způsobem se s ním pracuje, ale i z hlediska toho, jestli odpovídá ústavě, a to v každé, v každé konkrétní záležitosti. Myslím si, že já už ve své praxi jsem prokázal, že přestože jsem se podílel významně na vlastně jaksi tvorbě trestního zákoníku, takže v další judikatuře Nejvyššího soudu jsme některé názory, které jsem třeba prezentoval i ve svém komentáři, změnili, posunuli, prostě je potřeba vidět, že judikatura je určitý strom, který má nějaké kořeny, pak je tam nějaký kmen, nějaké větve, větvičky a lístečky a neustále se vyvíjí, to znamená judikatura není to, že by to bylo jako jednou dáno, ale neustále se musí doplňovat, neustále se musí s ohledem na vývoj společnosti přizpůsobovat.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka
Vy jste byl před listopadem 89 člen KSČ, za což jste opakovaně vlastně se kál. Řekl jste, že to bylo selhání, které se snažíte odčinit vším, co děláte. Ve vašem hodnocení lze dohledat, nebylo zjištěno, že by někdy podlehl politickým tlakům a rozhodoval pod jejich vlivem, na druhou stranu v době, kdy jste působil u Okresního soudu v Mostě, se tam odehrály některé procesy, které lze označit za procesy namířené proti lidem, kteří nebyli úplně pohodlní bývalému režimu. Jste si jistý, že se neobjeví něco, co dostihlo například Helenu Válkovou?

Pavel ŠÁMAL, předseda, Nejvyšší soud

Člověk si může být jistý jenom o tom, co ví a s čím se může nějak vypořádávat.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka

No, tak víte.

Pavel ŠÁMAL, předseda, Nejvyšší soud

Samozřejmě to je, to je logické. Uvědomme si, že to jsou situace před 30 až 40 lety. A skutečně jako já samozřejmě jsem naprosto přesvědčen, že jsem obstál a vyznívá to, vyznívá to ...

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka
Já se vás taky ptám s vědomím člověka, který žil v té době.

Pavel ŠÁMAL, předseda, Nejvyšší soud

I z těch hodnocení, které jste tady četla a myslím si, že v tomto směru mám svědomí čisté.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka

Myslíte si, že je šťastné, že Helena Válková kvůli těm informacím o spolupráci s prokurátorem Urválkem podala trestní oznámení?

Pavel ŠÁMAL, předseda, Nejvyšší soud

K tomu se nechci vyjadřovat, to je její záležitost, ale samozřejmě bude to pak předmětem nějakýho, nějakého řízení a v tomto směru si myslím, že by bylo i nevhodné, abych se k tomu vyjadřoval, že se i tato otázka může dostat třeba někdy k Ústavnímu soudu.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka
Vy jste zmínil jako vlastnost nutnou pro soudce pokoru. Jsou ještě nějaké další podstatné předpoklady pro soudce, potažmo ústavního soudce, myslím třeba rozhodnost, odbornost nebo schopnost vcítit se do běžného člověka, který se například na Ústavní soud obrátí s nějakou stížností, která tam potom velmi dlouho leží?

Pavel ŠÁMAL, předseda, Nejvyšší soud

Tak, pokud jde o odbornost, tak to si myslím, že je základní předpoklad. To bych ani nezmiňoval. Já si myslím, že v tomto směru je to naprostá samozřejmost, stejně tak jako je samozřejmost nestrannost, nezávislost soudce, to si myslím, že jsou základní atributy výkonu soudcovské moci a myslím si, že každý soudce o to usiluje a já jsem jsou o to celý život snažil. Pokud jde o vcítění se do role určitých lidí, o kterých, jejichž případy se posuzují, to si myslím, že je také velmi důležitá vlastnost, ale zároveň je potřeba vidět, že základem je spravedlnost rozhodnutí, protože většinou máte více stran v té dané kauze a vždycky se to někoho dotkne, že jo, to soudní rozhodnutí je málokdy takové, že by bylo jenom jednostranné, to znamená, že by tam byla jenom 1 strana a tou jste se zabývali. Vždycky je tam více stran, ve většině případů je to spor A vlastně proto i to soudní rozhodování je velmi obtížné. A zároveň je také i často kriticky hodnoceno právě z těchto hledisek, a to si myslím, že potřeba zdůraznit i pro veřejnost, aby si tohleto uvědomila, že vždycky je to velmi složité rozhodování o tom jak, jak ta práva, jak ty povinnosti a všechny tyhlety věci vyvážit a jakým způsobem posoudit ten konkrétní, ten konkrétní případ.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka
Pane Šámale, děkuju vám, ať se vám daří.

Pavel ŠÁMAL, předseda, Nejvyšší soud
Děkuju taky. Na shledanou.


Rozhovor naleznete zde:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/220411000370129/
Mgr. Petr Tomíček

tiskový mluvčí Nejvyššího soudu

30. 1. 2020