Profesorka Dagmar Císařová již nevede komisi pro trestní řád, nahradil ji soudce Nejvyššího soudu JUDr. Bc. Jiří Říha, Ph.D.

Výrazných změn doznala v novém roce komise pro rekodifikaci trestního práva procesního. Už ji nevede profesorka Dagmar Císařová z pražské právnické fakulty. „Vedením této komise byl nově pověřen JUDr. Jiří Říha, Ph.D., který je jedním z předních akademiků působících na katedře trestního práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a zároveň působí i jako soudce na Nejvyšším soudu,“ sdělil České justici mluvčí resortu Vladimír Řepka.
Dosavadní předsedkyni komise Dagmar Císařové bylo podle mluvčího nabídnuto setrvání ve skupině v pozici členky. Velkou komisi, kterou vede předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal, ministr spravedlnosti Jan Kněžínek doplnil dalšími lidmi z právní praxe. „Nově byli jmenováni František Púry z Nejvyššího soudu, Martin Erazím z Městského státního zastupitelství v Praze a Roman Vicherek z Krajského soudu v Ostravě,“ dodal Řepka. Ti tak přibyli například k vrchní státní zástupkyni Lence Bradáčové nebo k místopředsedovi České advokátní komory Tomáši Sokolovi a dalším právníkům. Předsedou velké komise zůstává předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal.

Ministerstvo spravedlnosti už dříve části trestního řádu zveřejnilo na svém webu. Snahy rekodifikační komise pod vedením profesorky Císařové ale právní profesionálové zatím nehodnotili příliš pozitivně. Podle České advokátní komory je pokus o rekodifikaci návratem do 50. let minulého století. Nejvyšší soud dokonce pracuje na oponentní části „Opravných prostředků“. I další právníci ho hodnotí jako nemoderní a upozorňují na to, že neodpovídá věcnému záměru schváleného za exministryně spravedlnosti Heleny Válkové.

Kdo je JUDr. Jiří Říha, Ph.D.?
Soudcem je od roku 2006, soudcem Nejvyššího soudu pak od roku 2017. V roce 2002 absolvoval PF Univerzity Karlovy v Praze, rigorózní zkoušku složil v roce 2006. V letech 2006 až 2012 předsedou senátu OS pro Prahu 2, přičemž v letech 2009 až 2011 pověřen také zastupováním místopředsedkyně soudu pro věci trestní. V letech 2013 až 2016 byl předsedou senátu Městského soudu v Praze.


Celý článek naleznete zde:
http://www.ceska-justice.cz/2019/01/profesorka-cisarova-jiz-nevede-komisi-pro-trestni-rad-nahradil-ji-soudce-riha/?fbclid=IwAR2xkJIH_9ksKsVK2ssys17k-gDi3btnSHtIf_wIwZn551zTbmdBVQbMY3I

15. 1. 2019