Soudce: Zrušme společné jmění manželů

Vleklým rozvodovým sporům o majetek, do kterých bývají zatahovány i děti, by šlo relativně snadno předcházet. Myslí si to místopředseda Nejvyššího soudu Roman Fiala.

Domnívá se, že zákonodárci by měli už konečně začít debatovat o zrušení společného jmění manželů jako automatické povinnosti. Podle něho by to měla být jen možnost volby.

„Ekonomické dopady manželství jsou jedním z důvodů, proč lidé do manželství až tak rychle nevstupují. Proč to neudělat tak, že společné jmění manželů by vzniklo, jen pokud to manželé budou chtít?“ uvažuje Fiala.

Jak by si tedy mohli jinak novomanželé uspořádat svůj majetek? Klasickým podílovým spoluvlastnictvím. Ještě před uzavřením sňatku by u notáře, formou zápisu, jasně vymezili, co je čí a v jakém podílu. Jde samozřejmě hlavně o nemovitosti.

Zúžení je flikování
Fiala tuto myšlenku v Právu již jednou zmínil, což vyvolalo veskrze pozitivní reakce právnické veřejnosti. Někteří však namítali, že přece i dnes si lze společné jmění manželů zúžit.

„Jenže až dodatečně se tím dělá dohoda o tom, co vzniklo z povinnosti. Proč by se nemohlo hned na začátku tak důležitého svazku, jakým je manželství, určit, jak jsou na tom manželé mezi sebou majetkově?“ soudí Fiala.

Připomíná, že například o jménu některé páry dlouze rokují, ale majetek, ten nechávají nerozhodnutý. Přitom pravděpodobnost, že třeba za sedm, třináct let dojde na nekompromisní lámání chleba, je vysoká.

Pragmaticky u notáře
Fiala si to představuje tak, že manželé by před uzavřením sňatku šli v rámci přípravy na svatbu k notáři a ten by je poučil o všech variantách majetkového uspořádání. A oni by si vybrali.


„Třeba by i zvolili společné jmění manželů, ale předem by věděli, jaké to má pro ně důsledky,“ vysvětluje Fiala. A ty si mnozí lidé neuvědomují, dokud se nerozvádějí.

Pokud je totiž byt či dům pořizován ze společných peněz, tak se jedná automaticky o společné jmění manželů a u rozvodu se musí manželé buď dohodnout na vypořádání, anebo o tom rozhodne po letech soud. A to nebývá zrovna výhodné.

Výplata je vaše, jen do výplaty
Někteří si myslí, že když dům kupují ze svého příjmu, nejedná se o společné peníze, když přece nejsou například na společném účtu. Omyl.

„Výplata je „vaše“, jen do okamžiku, kdy ještě není vaše, má ji zaměstnavatel, ale jakmile je vyplacena, tedy zdálo by se, že je vaše, tak už vaše není,“ shrnuje Roman Fiala. Díky společnému jmění manželů je už společná. Manželství v pojetí Fialy by připomínalo smlouvu o obchodní spolupráci. Připouští, že mu někteří kolegové vyčítali, že tímto návrhem poněkud poskvrňuje svátost manželství.

„Naopak. Vždyť bychom tím lidem umožnili se o majetku dohodnout ještě v době, kdy se mají rádi. Nemuseli by ho dělit v okamžiku, kdy už spolu nechtějí být a nevládnou mezi nimi dobré vztahy,“ dodává Fiala.

Pozastavuje se nad tím, že občanský zákoník ve smluvních ujednáních obecně vychází z toho, aby byla dána co největší volnost tomu, na čem se lidé dohodnou, ale zrovna u manželství je staví před hotovou věc – automatický vznik společného jmění manželů.

Umožněme lidem se o majetku dohodnout ještě v době, kdy se mají rádi Roman Fiala, Nejvyšší soud.

Zdroj:
Právo

21. 6. 2016