Soudci se zlobí. Pelikán je vyšachoval z připomínkového řízení k Lex OKD

Ministerstvo spravedlnosti neoslovilo Soudcovskou unii ani soudce v rámci připomínkového řízení k novele insolvenčního zákona. Ministerstvo uvedlo, že tak učinilo z důvodu urgentní a citlivé situace. S tímto vysvětlením ale nesouhlasí prezidentka Soudcovské unie Daniela Zemanová, která k tomu uvedla, že zástupci soudnictví jsou schopni reagovat rychle a Soudcovská unie by měla být u všech zákonů, které se dotýkají organizace soudů, postavení soudců a výkonu státní správy soudů podle § 175 zákona o soudech a soudcích.

Zemanová v obecné rovině uvedla, že takové situace prohlubují názor, že Ministerstvo spravedlnosti nemá k zástupcům soudnictví důvěru a nepovažuje je za partnery pro diskusi. Z odpovědi Ministerstva spravedlnosti na dotaz serveru Česká justice vyplývá, že vzhledem k „poměrně urgentní a zároveň citlivé situaci“ šlo o zkrácené připomínkové řízení, přičemž vyměřenému času pět pracovní dní bylo zapotřebí přizpůsobit i volbu na povinná připomínková místa podle Legislativních pravidel vlády (čl. 5 odst. 1 písm. a)). Ministerstvo se odvolává ve své odpovědi na článek 5 Legislativních pravidel vlády. Je zde ale ještě ustanovení podle písmene e) tohoto článku, podle něhož musí být osloveny Ústavní soud, Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud a Nejvyšší státní zastupitelství, pokud se jich jako organizačních složek státu, nebo jejich působnosti, anebo procesních pravidel, jimiž se řídí, věcný záměr týká. Nejvyšší soud, u něhož končí insolvenční kauzy v případě mimořádných opravných prostředků, a tedy se jej novela týká rovněž, osloven nebyl.

Nejvyšší soud bude požadovat vysvětlení, jak uvedl tiskový mluvčí Nejvyššího soudu Petr Tomíček. „Předseda Nejvyššího soudu prof. Pavel Šámal se dopisem obrátil na pana ministra Roberta Pelikána s dotazem, proč nebyl Nejvyšší soud osloven v připomínkovém řízení.“


Ministr Robert Pelikán původně žádal o úplnou výjimku, tj. bez připomínkového řízení. Tato výjimka mu ale nebyla udělena a bylo mu povoleno zkrátit lhůtu na pět dní, jak vyplývá z vyjádření Odboru vládní legislativy. Kromě změny lhůty je možné omezit okruh připomínkových míst, k čemuž v tomto případě nedošlo a tak není jasné, na základě jakého právního předpisu nebyl osloven Nejvyšší soud.

V případě insolvence hornických firem by neexistovalo tzv. rotační kolečko při výběru insolvenčního správce, ale soudce by byl vázán návrhem Ministerstva financí. Podle Zemanové je určení insolvenčního správce v insolvenčním řízení zásadní úkon, dosud ho činí soudy a považovala by nejméně za vhodné, pokud by o změně této povahy předem proběhla diskuse, které by bylo možné se účastnit.

Článek naleznete zde:
http://www.ceska-justice.cz/2016/05/soudci-se-zlobi-pelikan-je-vysachoval-z-pripominkoveho-rizeni-k-lex-okd/

9. 5. 2016