Ve Štrasburku chce soudit i soudce Nejvyššího soudu Pavel Simon

V  posledních dnech se objevují stále nová jména, která chtějí bojovat o post nového českého soudce Evropského soudu pro lidská práva. Jedním ze sedmi uchazečů, kteří to s kandidaturou do Štrasburku myslí vážně, je i soudce Nejvyššího soudu Pavel Simon, který tuto informaci serveru Lidovky.cz potvrdil.

„Ano, tuto informaci mohu potvrdit,“ odepsal ve čtvrtek Pavel Simon serveru Lidovky.cz na otázku, zda může informaci o své kandidatuře na nového českého soudce Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) potvrdit, nebo vyvrátit.

Sám Simon dále uvedl, že jeho kandidatura není náhodnou. „Od roku 2011 jsem byl opakovaně vládou České republiky zařazován na seznam kandidátů na ad hoc soudce Evropského soudu pro lidská práva. Zařazení na daný seznam je uznáním mimořádných odborných kvalit na poli ochrany lidských práv a mezinárodního práva veřejného a připravenosti pro výkon funkce soudce ESLP. K tomu dodávám, že ze stávajících účastníků výběrového řízení na soudce ESLP je na uvedeném seznamu vedle mě již jen Kateřina Šimáčková,“ říká Simon.

Dále se podle svých slov na Nejvyšším soudu věnuje sporům z odpovědnosti státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci. „Jde o oblast práva, pro kterou je znalost aplikace Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a judikatury ESLP nezbytná. Úkolem mým a mých kolegů v soudním oddělení 30 Nejvyššího soudu, jehož mám tu čest být řídícím předsedou a které je největším soudním oddělením na NS, je převádět závěry judikatury ESLP do poměrů českého právního prostředí. Tím zajišťujeme, aby Česká republika dostála závazkům, které pro ni z Úmluvy plynou a poskytovala Úmluvou předpokládaný a vyžadovaný prostředek nápravy porušení jí garantovaných práv na národní úrovni.“

Na závěr Simon také dodal, že je od roku 2013 členem redakční rady Nejvyššího soudu pro Výběr rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva pro justiční praxi.

Kandidátů je na prestižní post více
To, že se zúčastní výběrového řízení, jehož první fází bude pohovor na ministerstvu spravedlnosti před devítičlennou komisí 13. listopadu, již serveru Lidovky.cz dříve exkluzivně potvrdili ústavní soudkyně Kateřina Šimáčková a nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Výběrová komise z celkem sedmi přihlášených kandidátů vybere tři a předloží je ke schválení vládě.

Ta je zašle Parlamentnímu shromáždění Rady Evropy, které z nich zvolí nového českého soudce u ESLP, jenž se funkce ujme v listopadu příštího roku a nahradí v ní současného soudce nominovaného za Českou republiku - bývalého advokáta Aleše Pejchala.

Zájemci o tuto funkci by měli aktivně ovládat oba jednací jazyky soudu, tedy angličtinu a francouzštinu. Kromě vysokého morálního charakteru musí splňovat i podmínky vyžadované pro výkon funkce soudce některého z českých nejvyšších soudů nebo Ústavního soudu, případně být uznávanými právníky.

Pavel Simon se narodil v roce 1975. Vystudoval plzeňská práva. Soudcem je od roku 2001. Soudil u okresních soudů v Tachově, Chebu a u Krajského soudu v Plzni. Od roku 2012 je soudcem Nejvyššího soudu se specializací na odpovědnost státu za škodu a nemajetkovou újmu. Zasedá rovněž ve zvláštním senátu při Nejvyšším správním soudu, který rozhoduje kompetenční spory. Věnuje se lektorské činnosti. Je autorem kapitoly o evropském mezinárodním právu procesním v komentáři k českému občanskému soudnímu řádu.

Mezi dalšími uchazeči o funkci českého soudce ESLP jsou podle zjištění serveru Česká justice též soudce Nejvyššího správního soudu Tomáš Langášek nebo advokát Jiří Kmec.

Ministerstvo spravedlnosti nechce jména sedmi uchazečů komentovat s tím, že veřejnost seznámí až s výsledky výběrového řízení.

Článek naleznete zde:
https://www.lidovky.cz/byznys/pravo-a-justice/ve-strasburku-chce-soudit-i-soudce-nejvyssiho-soudu-pavel-simon.A201008_103657_ln_byznys_pravo_rkj

19. 10. 2020