Prohlášení o zpracování osobních údajů na Nejvyšším soudu v oblasti agend nespadajících do výkonu soudních pravomocí

V souladu s čl. 13 a čl. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a dále s § 8 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále též „zákon o zpracování osobních údajů“), poskytuje tímto Nejvyšší soud (dále též „NS“), jako správce osobních údajů, základní kontaktní údaje a obecný přehled o tom, jak zpracovává osobní údaje fyzických osob, které nejsou zaměstnanci NS, jakož i o právech fyzických osob v postavení subjektů údajů.
Správce osobních údajů:
Nejvyšší soud
Burešova 20
657 37 Brno
Česká republika
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 541 593 111
Fax: +420 541 213 493
ID datové schránky: kccaa9t
e-mail:
podatelna(zavináč)nsoud.cz
Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Mgr. Andrea Pokorná
Kontaktní údaje:
e-mail: poverenec(zavináč)nsoud.cz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
A. Zpracování osobních údajů související se zajišťováním chodu NS >>>

B. Zpracování osobních údajů při zajišťování pořádku a bezpečnosti >>>

C. Zpracování osobních údajů při vyřizování žádostí o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím >>>

D. Zpracování osobních údajů při vyřizování stížností právnických a fyzických osob podle zákona o soudech a soudcích >>>

E. Vaše práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů NS >>>