Prohlášení o zpracování osobních údajů na Nejvyšším soudu v oblasti výkonu soudních pravomocí


V souladu s čl. 13 a čl. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a dále s § 8§ 27 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve spojení s § 122c až § 122e zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), poskytuje tímto Nejvyšší soud (dále též „NS“), jako správce osobních údajů, základní kontaktní údaje a obecný přehled o tom, jak zpracovává osobní údaje fyzických osob v souvislosti s výkonem svých soudních pravomocí, jakož i o právech fyzických osob v postavení subjektů údajů.
Správce osobních údajů:
Nejvyšší soud
Burešova 20
657 37 Brno
Česká republika
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 541 593 111
Fax: +420 541 213 493
ID datové schránky: kccaa9t
e-mail:
podatelna@nsoud.cz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
A. Zpracování osobních údajů v rámci soudní pravomoci NS v civilních věcech (s výjimkou insolvenčních věcí) >>>

B. Zpracování osobních údajů v rámci soudní pravomoci NS v insolvenčních věcech >>>

C. Zpracování osobních údajů v rámci soudní pravomoci NS v trestních věcech >>>

D. Zpracování osobních údajů související s výkonem soudních pravomocí NS >>>

E. Zpracování osobních údajů v oblasti střetu zájmů >>>

F. Vaše práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů NS >>>