Kontaktní údaje

Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Mgr. Andrea Pokorná
Tel.: + 420 541 593 343
e-mail: andrea.pokorna@nsoud.cz

Vyřizování žádostí podle GDPR, Mgr. Petr Kavka
Tel.: +420 541 593 190

e-mail: petr.kavka@nsoud.cz