Dotaz FO Zin 11/2015

Autor: Ing. Petr Knötig | 02/23/2015

Dobrý den, na základě Vaší žádosti o informace ze dne 6. 2. 2015, která je u Nejvyššího soudu vedena pod sp. zn. Zin 11/2015, sděluji:
1) Obálky s dodejkou pro doručování písemností neurčených do vlastních rukou jsou Nejvyššímu soudu doručovány i nadále a povinný subjekt je používá v těch případech, kdy je možné. Obálky jsou však opatřené zeleným pruhem (stejně jako všechny obálky používané v rámci doručování soudy) a jsou označeny typ I. Tato obálka byla žadateli fyzicky zaslána na jeho žádost již v roce 2014, a to v jeho žádosti o informace vedené pod Zin 21/2014. Stejně jako obálky typ II. a typ III.
2) Nejvyšší soud nevede evidenci absolventů Právnické fakulty Západočeské univerzity, protože povinný subjekt je vázán zněním §16, odst. 3, zákona č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích ve znění pozdějších předpisů, který uvádí: „3) Asistentem soudce může být jmenován bezúhonný občan, který má vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti práva na vysoké škole v České republice. Podmínku bezúhonnosti nesplňuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen za trestný čin, pokud se na něj nehledí jako by odsouzen nebyl.“ Jiná evidence se nevede. Jinými slovy, asistent musí pouze doložit, že splňuje vzdělání podle uvedeného zákona.
3) Platí totéž jako u bodu 2)- evidence asistentů doktorandského studia Právnické fakulty Západočeské univerzity se nevede.
4) Nejvyšší soud nevede evidenci soudců, kteří přednáší na vysokých školách nebo univerzitách, protože tuto činnost neorganizuje.
5) Z uvedeného pod bodem 4) je zřejmé, že tedy povinný subjekt nevede ani takový procentní poměr.
6) Spisová značka je 21 Cdo 1440/2014, rozhodnutí je přiloženo.
7) Nejvyšší soud nevede přehled a seznam konferencí za posledních 15 let, které spolupořádal povinný subjekt.
8) Nejvyšší soud nevede přehled a seznam konferencí, jichž se v rámci ČR oficiálně účastnil předseda nebo místopředseda NS. Neoficiální účast je nemyslitelná.
9) V posledních 10 letech, tedy v období 2004 – 2014 bylo k Nejvyššímu soudu doručeno 17 496 trestních dovolání.
10) Spisová značka posledního zamítavého dovolacího řízení je 8 Tdo 1208/2014.
11) Spisová značka posledního dovolacího řízení s výsledkem zrušeno a přikázáno je 4 Tdo 108/2015.
12) Na částečný pracovní úvazek jsou u Nejvyššího soudu spojovatelka, asistenti, poradci
13) Počet pracovních úvazků 0,5 a nižší je 9.