Dotaz FO Zin 4/2015

Autor: Ing. Petr Knötig | 02/23/2015

Dobrý den, na základě Vaší žádosti o informace ze dne 28. 1. 2015, která je u Nejvyššího soudu vedena pod sp. zn. Zin 4/2015, sděluji:
Nejvyšší soud nemá v databázi žádné rozhodnutí, které by obsahovalo Vámi uvedený citát (přeloženo do češtiny): „právní závěr o protiprávnosti určitého činu musí mít podklad v odpovídajících skutkových okolnostech obsažených v odsuzujícím rozsudku“.
Nad rámec informace je však nutné dodat, že Nejvyšší soud nemá databázi rozhodnutí soudů nižších stupňů a sám rozhoduje jen případy, kdy byl podán mimořádný opravný prostředek. Což je kolem 1700 ročně, tedy jde o zlomek trestních věcí, které jsou u soudů v ČR každoročně projednávány.