Dotaz FO na podání - Zin 20/2015

Autor: Ing. Petr Knötig | 03/16/2015

Dobrý den, na základě Vaší žádosti o informace ze dne 9. 3. 2015, která byla Nejvyššímu soudu doručena 11. 3. 2015 a vedena pod sp. zn. Zin 20/2015, sděluji:
Vaše dovolání ve věci obnovy řízení proti Ministerstvu spravedlnosti ČR je u Nejvyššího soudu vedeno pod sp. zn. 25 Cdo 7/2015 a bylo přiděleno senátu, jehož předsedou je JUDr. Vojtek. Dovolání bylo Nejvyššímu soudu doručeno 5. 1. 2015 a senát o něm bude rozhodovat standardním způsobem bez zbytečných průtahů.
Vzhledem k tomu, že jde o probíhající řízení, nelze k němu v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím více sdělovat. Nad rámec této informace Vám mohu sdělit, že do spisu probíhajícího řízení má právo nahlížet účastník i jeho právní zástupce. Spis bude v případě zájmu připraven k nahlédnutí po předchozí domluvě s vedoucí kanceláře 25 Cdo. Požádat o nahlédnutí do spisu je možné po telefonické domluvě přes ústřednu Nejvyššího soudu 541 593 111.