Dotaz FO na řízení Zin 19/2015

Autor: Ing. Petr Knötig | 03/16/2015

Dobrý den, na základě Vaší žádosti o informace ze dne 10. 3. 2015, která je u Nejvyššího soudu vedena pod sp. zn. Zin 19/2015, sděluji:
na základě Vaší žádosti poskytuje Nejvyšší soud seznam jednání, která byla podána k Nejvyššímu soudu na Vaše jméno. Rozhodnutá řízení jsou přístupná na webových stránkách Nejvyššího soudu www.nsoud.cz po zadání uvedených spisových značek.

spisová značka
datum doručení NS
datum vyřízení
způsob vyřízení
21 Cdo 1045/2003
20.05.2003
23.10.2003
usnesení-zruš.vč.1.st.
25 Cdo 446/2004
26.02.2004
24.03.2004
jinak
30 Cdo 1316/2004
08.06.2004
15.07.2004
usnesení-zastaveno
26 Cdo 2280/2005
22.09.2005
02.02.2006
usnesení-opr.usn.
25 Cdo 2297/2005
23.09.2005
27.07.2006
usn.-zrušeno a vrác.
25 Cdo 2360/2005
30.09.2005
27.07.2006
usnesení-zruš.vč.1.st.
30 Cdo 816/2006
21.03.2006
06.04.2006
jinak
30 Cdo 1805/2005
22.06.2006
31.07.2006
usnesení-odmítnuto
26 Cdo 2038/2006
20.07.2006
29.08.2007
usn.-č.odm.,č.zast.
20 Cdo 217/2007
15.01.2007
20.03.2008
usn.-č.odm.,č.zast.
21 Cdo 1854/2007
25.04.2007
15.05.2007
jinak
21 Cdo 1867/2007
25.04.2007
15.05.2007
jinak
21 Cdo 3676/2007
24.08.2007
19.06.2008
usnesení-zamítnuto
26 Cdo 4757/2007
31.10.2007
20.01.2009
usnesení-zamítnuto
26 Cdo 4583/2008
27.10.2008
28.11.2008
jinak
20 Cdo 4971/2008
24.11.2008
18.10.2010
usnesení-odmítnuto
26 Cdo 1156/2009
19.03.2009
10.08.2011
usnesení-odmítnuto
25 Cdo 2413/2009
08.06.2009
21.12.2010
usnesení-odmítnuto
25 Cdo 375/2010
29.01.2010
11.03.2010
usnesení-zastaveno
26 Cdo 3857/2010
04.10.2010
17.05.2012
usnesení-zruš.vč.1.st.
26 Cdo 4525/2010
18.11.2010
08.06.2011
usnesení-zastaveno
28 Cdo 34/2011
06.01.2011
19.09.2011
rozsudek-č.odm.,č.zast.
26 Cdo 3506/2013
18.10.2013
11.12.2013
usnesení-odmítnuto
26 Cdo 2139/2014
23.05.2014
02.07.2014
jinak
26 Cdo 115/2015
12.01.2015
dosud nevyřízeno
6 Tdo 1492/2011
21.11.2011
12.01.2012
usnesení-odmítnuto