Dotaz FO na řízení Zin 40/2015

Autor: Ing. Petr Knötig | 06/11/2015

Dobrý den, na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 4. 6. 2015, která je u Nejvyššího soudu vedena pod Zin 40/2015, sděluji:
rozhodnutí ve věci Ing. L. L. je veřejně přístupné na webových stránkách Nejvyššího soudu pod sp. zn. 7 Tdo 1081/2011.
(http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/$$WebSearch1?SearchView&Query=%5Bspzn1%5D%20%3D%207%20AND%20%5Bspzn2%5D%3DTdo%20AND%20%5Bspzn3%5D%3D1081%20AND%20%5Bspzn4%5D%3D2011&SearchMax=1000&SearchOrder=4&Start=1&Count=15&pohled=1)
Další dotazy takto zodpovědět nelze, protože Nejvyšší soud vede řízení výhradně podle sp. značek některého ze soudů, které se na rozhodování podílely nebo podle přesné identifikace účastníků řízení. Jinak si můžete věci, které se byly řešeny u Nejvyššího soudu, si můžete dohledat podle klíčových slov pomocí fulltextového vyhledávače na webových stránkách NS.