Dotaz FO na rozhodnutí Zin 12/2015

Autor: Ing. Petr Knötig | 02/23/2015

Dobrý den, na základě Vaší žádosti o informace ze dne 11. 2. 2015, která je u Nejvyššího soudu vedena pod sp. zn. Zin 12/2015, sděluji:
rozhodnutí Nejvyššího soudu, které požadujete, doposud nebylo vyhotoveno, protože senát má na vypracování měsíc, resp. 20 pracovních dnů, pokud předseda senátu nepožádá o prodloužení lhůty. Rozhodnutí bude veřejnosti k dispozici po vypracování a odeslání účastníkům řízení. Bude veřejně přístupné na webových stránkách Nejvyššího soudu pod sp. zn. 5 Tz 52/2014.
Zatím jej tedy nelze dát k dispozici, protože není odůvodnění vypracováno, je znám jen výrok a jeho znění je k dispozici v rámci elektronického informačního systému Ministerstva spravedlnosti ČR „InfoSoud“ pod stejnou spisovou značkou.
http://infosoud.justice.cz/InfoSoud/public/list.do?druhVec=TZ&rocnik=2014&cisloSenatu=0&bcVec=52&kraj=null&org=NSJIMBM&poradiUdalosti=15&cisloSenatuLabel=5&typSoudu=ns&agendaNc=CIVIL&druhUdalosti=ST_VEC_VYR&idUd
alosti=null&druhVecId=TZ&rocnikId=2014&cisloSenatuId=0&bcVecId=52&orgId=NSJIMBM