Dotaz FO na rozhodnutí Zin 14/2015

Autor: Ing. Petr Knötig | 03/06/2015

Dobrý den, na základě Vaší žádosti o informace ze dne 2. 3. 2015, která je u Nejvyššího soudu vedena pod sp. zn. Zin 14/2015, sděluji:
rozhodnutí Nejvyššího soudu týkajícího se trestů odnětí na doživotí jsou uvedena na webových stránkách www.nsoud.cz, a to pod odkazem: http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/$$WebSearch1?SearchView&Query=(%5Bheslo%5D%3Ddo%C5%BEivot%C3%AD)&SearchMax=1000&SearchOrder=4&Start=1&Count=15&pohled=1
Ostatní rozhodnutí na uvedená klíčová slova uvedena nejsou a je tedy zřejmé, že o těchto věcech senát Nejvyššího soudu nerozhodoval. Nad rámec této informace je třeba uvést, že Nejvyšší soud rozhoduje jen o těch podání mimořádných opravných prostředků, která jsou k Nejvyššímu soudu podána. Nejvyšší soud rovněž nemá informace o ostatních řízeních u soudů nižších stupňů, neboť mu to nepřísluší. K Nejvyššímu soudu se po odvolacím řízení dostane jen malé procento věcí, na něž je podáno dovolání nebo stížnost pro porušení zákona. Veškeré řízení je pak u Nejvyššího soudu vedeno výhradně pod spisovými značkami nebo pod přesnou identifikací účastníků řízení. Jde o velký objem dat a není tedy možné vyhledávání podle libovolně zadaných kritérií.