Dotaz FO na stanovisko NS týkající se prohlídek u advokátů

Autor: Ing. Petr Knötig | 01/08/2015

Na základě Vaší žádosti o informace ze dne 5. 1. 2015, která je u Nejvyššího soudu vedena pod sp. zn. Zin 2/2015, sděluji:
stanovisko ve věci prohlídek u advokátů dosud není zpracováno. Podklady byly zadány předsedou trestního kolegia k přípravě příslušnému soudci a po jejich zpracování bude o návrhu jednat kolegium. Rozhodnutí lze zřejmě očekávat nejdříve v dubnu. Pokud bude stanovisko schváleno a přijato, bude text veřejně přístupný na webových stránkách Nejvyššího soudu.