Dotaz FO na vyhledávání - Zin 15/2015

Autor: Ing. Petr Knötig | 03/06/2015

Dobrý den, na základě Vaší žádosti o informace ze dne 2. 3. 2015, která je u Nejvyššího soudu vedena pod sp. zn. Zin 15/2015, sděluji:
a) na webových stránkách Nejvyššího soudu lze vyhledávat i podle jména právního zástupce, protože jména právních zástupců nepodléhají anonymizaci. Stačí tedy zadat jméno právního zástupce a systém vyhledá všechna rozhodnutí, v nichž se toto jméno vyskytuje
b) advokát JUDr. Ondřej Doležal zastupoval v řízení u Nejvyššího soudu klienta ve dvou věcech, a to 33 Cdo 2137/2010 a 20 Nd 101/2013. Obě tato rozhodnutí jsou veřejně přístupná na webových stránkách Nejvyššího soudu.