Dotaz FO na zařazení rozhodnutí do Sbírky soudních rozhodnutí

Autor: Ing. Petr Knötig | 01/22/2015

Na základě Vaší žádosti o informace ze dne 19. 1. 2015, která je u Nejvyššího soudu vedena pod sp. zn. Zin 6/2015, sděluji:
rozhodnutí ve věci 11 Tdo 161/2014 nebylo vybráno ke zveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek.