Dotaz FO za přístup k tzv. Zelené sbírce

Autor: Ing. Petr Knötig | 01/16/2015

Na základě Vaší žádosti o informace ze dne 9. 1. 2015, která je u Nejvyššího soudu vedena pod sp. zn. Zin 4/2015, sděluji:
1) Nejvyšší soud disponuje pouze Sbírkami soudních rozhodnutí a stanovisek, které vydal Nejvyšší soud v Brně od roku 1993. Ostatní starší sbírky federálního nebo národních nejvyšších soudů nejsou jeho majetkem a ani je nemá k dispozici.
2) Sbírku soudních rozhodnutí a stanovisek nelze bezplatně najít, protože ji vydává nakladatelství C. H. Beck se sídlem v Praze (Jungmannova 750/34
110 00 Praha, Nové Město). Nejvyšší soud ji pouze vypracovává po obsahové stránce, ale vydává ji soukromý nakladatel. Jde o placený informační systém, případně rozhodnutí uveřejněná ve sbírce lze nalézt v rámci systému ASPI, což je ovšem rovněž placená služba, kterou nezajišťuje Nejvyšší soud.
3) Správnou značku Vám na základě dodaných informací nelze sdělit, protože soudní informační systém pracuje výhradě s přesnými údaji a rozhodnutí jsou lze dohledávat buď po zadání účastníků řízení, nebo spisových značek některého ze soudů, které v dané věci rozhodovaly. Libovolná citace, kterou se domníváte, že by mělo rozhodnutí obsahovat, není relevantní údaj pro soudní informační systém.
4) Nejvyšší soud zveřejňuje svá rozhodnutí na webových stránkách pro širokou veřejnost. Pokud chcete vyhledat přesné rozhodnutí a nemáte možnost vyhledávání na webové stránce, je třeba sdělit naprosto přesnou citaci konkrétního rozhodnutí nebo identifikovat účastníky řízení, případně spisovou značku některého ze soudů, které v dané věci rozhodovaly. Jinak nelze rozhodnutí vyhledat, protože v systému je víc jak 110 tisíc rozhodnutí, které se evidují podle přesně identifikovatelných údajů. Viz bod 3 a 4.
5) Platí stejná kritéria jako v předchozím bodě. Je třeba zadat naprosto přesnou citaci konkrétního rozhodnutí nebo identifikovat účastníky řízení, případně spisovou značku některého ze soudů, které v dané věci rozhodovaly. Jinak nelze rozhodnutí vyhledávat. Mezi rozhodnutími Nejvyššího soudu Vám také může pomoci vyhledávat kdokoli, kdo se dostane k internetu a může si zadat webovou stránku Nejvyššího soudu (www.nsoud.cz).